Verksledning

Lars-Erik Holm, generaldirektör

Lars-Erik Holm, generaldirektör

Socialstyrelsen leds av generaldirektör Lars-Erik Holm. Taina Bäckström är generaldirektörens ställföreträdare.

Om Lars-Erik Holm

Lars-Erik Holm är Socialstyrelsens generaldirektör sedan den 3 mars 2008. Dessförinnan var han generaldirektör och chef för Statens Strålskyddsinstitut från 1996. Han har tidigare varit medicinalråd och avdelningschef på Folkhälsoinstitutet.

Lars-Erik Holm är för närvarande ordförande i den ständiga kommittén för WHO:s regionalkommitté för Europa samt Sveriges Chief Medical Officer. Han var åren 2005–2009 ordförande i Internationella strålskydds-kommissionen (ICRP), samt 1996–2008 svensk representant i FN:s vetenskapliga strålskyddskommitté (UNSCEAR) och ledamot av IAEA:s Commission on Safety Standards.

Lars-Erik Holm förordnades den 1 februari 2014 av regeringen till särskild utredare i utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning.

Lars-Erik Holm är läkare med onkologi som specialitet.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00