Styrelse

Styrelsen som är Socialstyrelsens högsta beslutande organ har det yttersta ansvaret för alla beslut som rör verksamheten.

Styrelsen utses av regeringen. Generaldirektören ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv.

Styrelsens ledamöter är:

 • Ingemar Skogö, före detta landshövding
  Ordförande
 • Charlotta Gustafsson, ekonomichef Kriminalvården
  Vice ordförande
 • Martin Börjesson, universitetslektor
 • Yvonne Gustafsson, före detta generaldirektör
 • Anna Nergårdh, chefsläkare och biträdande landstingsdirektör
 • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas
 • Mikael Wiberg, professor i anatomi och handkirurgi
 • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00