Rikssjukvårdsnämnden

Rikssjukvårdsnämnden är bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde.

Gå till rikssjukvårdsområden och vilka landsting som har tillstånd

Rikssjukvårdsnämndens huvuduppgifter är att

  • besluta vilka verksamheter som ska bli rikssjukvård
  • För varje verksamhet som är rikssjukvård besluta vilka enheter inom hälso- och sjukvården som får tillstånd att bedriva den.

Socialstyrelsen bereder underlagen för nämnden.

I Rikssjukvårdsnämnden sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Sammanträden 2015

Sammanträden 2014

Rikssjukvårdsnämnden 2011–2014

Socialstyrelsen

Ordförande: Lars-Erik Holm

Ersättare: Lennart Christiansson

Södra regionen

Ledamot: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Ersättare: Birgitta Södertun (KD), Region Skåne

Sydöstra regionen

Ledamot: Marie Morell (M), Landstinget i Östergötland
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västsvenska regionen

Ledamot: Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen

Stockholmsregionen

Ledamot: Lars Joakim Lundquist (M), Stockholms läns landsting
Ersättare: Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting

Uppsala Örebro-regionen

Ledamot: Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Örebro läns landsting
Ersättare: Erik Weiman (M), Uppsala läns landsting

Norra regionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Västerbottens läns landsting
Ersättare: Robert Winroth (MP), Västerbottens läns landsting

Kammarrätten i Stockholm

Ledamot: Henrik Jansson
Ersättare: Charlotta Lokrantz

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ledamot: Olivia Wigzell
Ersättare: Jan Liliemark

Vetenskapsrådet

Ledamot: Mats Ulfendahl
Ersättare: Annika Scheynius