Ebolautbrottet 2014

Har du frågor om ebola? På vår sida om ebola finns information om vart du kan vända dig.

Rikssjukvårdsnämnden

Rikssjukvårdsnämnden är bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde.

I Rikssjukvårdsnämnden sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Rikssjukvårdsnämndens huvuduppgifter är att

  • besluta vilka verksamheter som ska bli rikssjukvård
  • För varje verksamhet som är rikssjukvård besluta vilka enheter inom hälso- och sjukvården som får tillstånd att bedriva den.

Socialstyrelsen bereder underlagen för nämnden.

Sammanträden 2014

Sammanträden 2015

  • 21 januari
  • 4 mars
  • 20 maj
  • 21 oktober
  • 16 december

Rikssjukvårdsnämnden 2011–2014

Socialstyrelsen

Ordförande: Lars-Erik Holm 
Ersättare: Sven Ohlman

Södra regionen

Ledamot: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Ersättare: Birgitta Södertun (KD), Region Skåne

Sydöstra regionen

Ledamot: Marie Morell (M), Landstinget i Östergötland
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västsvenska regionen

Ledamot: Jonas Andersson (FP), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen

Stockholmsregionen

Ledamot: Lars Joakim Lundquist (M), Stockholms läns landsting
Ersättare: Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting

Uppsala Örebro-regionen

Ledamot: Marie-Louise Forsberg Fransson (S), Örebro läns landsting
Ersättare: Erik Weiman (M), Uppsala läns landsting

Norra regionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Västerbottens läns landsting
Ersättare: Robert Winroth (MP), Västerbottens läns landsting

Kammarrätten i Stockholm

Ledamot: Henrik Jansson
Ersättare: Charlotta Lokrantz

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ledamot: (Vakant)
Ersättare: Jan Liliemark

Vetenskapsrådet

Ledamot: Mats Ulfendahl
Ersättare: Annika Scheynius