Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Rikssjukvårdsnämnden

Rikssjukvårdsnämnden är bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som upptagningsområde.

Gå till rikssjukvårdsområden och vilka landsting som har tillstånd

Rikssjukvårdsnämndens huvuduppgifter är att

  • besluta vilka verksamheter som ska bli rikssjukvård
  • För varje verksamhet som är rikssjukvård besluta vilka enheter inom hälso- och sjukvården som får tillstånd att bedriva den.

Socialstyrelsen bereder underlagen för nämnden.

I Rikssjukvårdsnämnden sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör.

Sammanträden 2015

Sammanträden 2016

  • 9 mars
  • 18 maj
  • 5 oktober
  • 14 december

Rikssjukvårdsnämnden 1 april 2015 – 31 mars 2019

Socialstyrelsen

Ordförande: Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Ersättare: Lennart Christiansson, medicinalråd, Socialstyrelsen

Södra regionen

Ledamot: Ingrid Lennerwald (S), Region Skåne
Ersättare: Stefan Lamme (M), Region Skåne

Sydöstra regionen

Ledamot: Christoffer Bernsköld (S), Landstinget i Östergötland
Ersättare: Christer Jonsson (C), Landstinget i Kalmar län

Västsvenska regionen

Ledamot: Jonas Andersson (Fp), Västra Götalandsregionen
Ersättare: Elise Pilhem Norberg (V), Västra Götalandsregionen

Stockholmsregionen

Ledamot: Marie Ljungberg Schött (M), Stockholms läns landsting
Ersättare: Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting

Uppsala Örebro-regionen

Ledamot: Börje Wennberg (S), Landstinget i Uppsala län
Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD), Landstinget i Värmland

Norra regionen

Ledamot: Harriet Hedlund (S), Västerbottens läns landsting
Ersättare: Niklas Sandström (M), Västerbottens läns landsting

Kammarrätten i Stockholm

Ledamot: Henrik Jansson
Ersättare: Charlotta Lokrantz

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

Ledamot: Jan Adolfsson
Ersättare: Jan Liljemark

Vetenskapsrådet

Ledamot: Mats Ulfendahl
Ersättare: Annika Scheynius

Adjungerade

Ledamot: Mats Eriksson (M), vice ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL
Ersättare: Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), Region Örebro län