Etiska rådet

Socialstyrelsens råd för etiska frågor är ett internt rådgivande organ i frågor som myndigheten behöver diskutera utifrån etik.

Etiska rådet behandlar etiska frågor om hälso- och sjukvård, socialtjänst och smittskydd.

Rådet hade tidigare ett utskott för sociala frågor som besvarade ett urval av etiska frågor från verksamheter på socialtjänstens område. Utskottet ingår nu som en del av det etiska rådet och inga sådana frågor besvaras längre.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00