Donationsrådet

Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete.

Donationsrådet ska tillsammans med Socialstyrelsen medverka till att göra Sverige bättre på organ- och vävnadsdonation. Ledamöterna är utsedda av regeringen.

Donationsrådet ska i regelbundna möten med Socialstyrelsen (fyra gånger om året), följa utvecklingen på området och påtala behov av förändring.

Ordförande i Donationsrådet

Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län (tillträdde december 2014).

Ledamöter i Donationsrådet

  • Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet
  • Mali Sjetne, vävnadskoordinator, Vävnadsbanken i Lund
  • Åsa Sandgren Åkerman, handläggare SKL
  • Cecilia Diamant, donationsansvarig sjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus
  • Per Lindner, transplantationskirurg och verksamhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Michael Wanecek, donationsansvarig läkare, överläkare på Capio S:t Görans Sjukhus 
  • Finn Bengtsson, ledamot i Socialutskottet

Personerna har förordnande att sitta med i Donationsrådet perioden1 juli 2014–30 juni 2017.

Bestämmelser om Donationsrådet återfinns i förordningen 2009:1243 med instruktion för Socialstyrelsen.