Äldrerådet

Äldrerådet är Socialstyrelsens forum för kontakt och samverkan med pensionärsorganisationerna.

Äldrerådets uppgifter är att:

  • bevaka att äldrefrågorna beaktas inom Socialstyrelsens olika verksamheter.
  • identifiera områden där Socialstyrelsen bör ta initiativ och vidta åtgärder.
  • ge Socialstyrelsen vägledning och synpunkter i övergripande och principiellt viktiga äldrefrågor.

Ledamöter

Rådet är sammansatt av ledamöter från pensionärsorganisationerna och två ledamöter från Socialstyrelsen.​

Socialstyrelsen​

Ordförande: Natalia Borg, ​​Avdelningschef, avdelningen för utvärdering och analys ​
​​Samordnare för äldrefrågor: Michaela Prochazka, Avdelningen för utvärdering och analys

PRO – Pensionärernas Riksorganisation

Ledamot och sakkunnig äldreomsorgsfrågor: Susanne Öhrling
Ersättare och sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor: Anna Werkelin-Ahlin

​SPF Seniorerna – Sveriges Pensionärsförbund ​ ​

Ledamot: Monica Ulfhielm
​Ersättare: Mona Wilsson

SKPF – Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund* ​ ​

Ledamot: Karin Liljestrand
​Ersättare: Gunvor Petersson

RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap ​ ​

Ledamot: Eva B Henriksson
Ledamot: Sonia Helsingwall ​ ​

* SKPF har ingått fusion med SPRF - Sveriges Pensionärers Riksförbund 2016

Kontakt

Michaela Prochazka
075-2473084