Socialstyrelsens ledning

Socialstyrelsens ledningsgrupp består av generaldirektören och samtliga avdelningschefer.

Socialstyrelsens ledningsgrupp

olivia wigzell

Olivia Wigzell
Generaldirektör

Ola Billger

Ola Billger
Chef kommunikationsavdelningen

Natalia Borg

Natalia Borg
Chef avdelningen för utvärdering och analys

Tomas Hedlund

Tomas Hedlund
Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Mona Heurgren

Mona Heurgren
Chef avdelningen för statistik och jämförelser

Erik Höglund

Erik Höglund
Chef rättsavdelningen

Lars-Torsten Larsson

Lars-Torsten Larsson
Chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

Jenny Rehnman

Jenny Rehnman
Chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjäns-ten

Jenny Rehnman

Sara Warglo
Chef för avdelningen behörighet och statsbidrag

Johanna Sandwall

Urban Lindberg
Chef generaldirektörens stab

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Pressbilder