Socialstyrelsens ledning

Socialstyrelsens ledningsgrupp består av generaldirektören och samtliga avdelningschefer.

Socialstyrelsens ledningsgrupp

olivia wigzell

Olivia Wigzell
Generaldirektör 

 Ola Billger

Ola Billger
Chef kommunikationsavdelningen

 Natalia Borg

Natalia Borg
Chef avdelningen för utvärdering och analys

 AnneMarie Danon

AnneMarie Danon
Chef avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

 Tomas Hedlund

Tomas Hedlund
Chef avdelningen för verksamhetsstöd

 Mona Heurgren

Mona Heurgren
Chef avdelningen för statistik och jämförelser

 Erik Höglund

Erik Höglund
Chef rättsavdelningen

 Lars-Torsten Larsson

Lars-Torsten Larsson
Chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

 Erik Magnusson

Erik Magnusson
Tf chef för avdelningen behörighet och statsbidrag

 

Annika Nordlander Finn
Chef generaldirektörens stab

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Pressbilder