Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Socialstyrelsens ledning

Olivia Wigzell är generaldirektör på Socialstyrelsen och Taina Bäckström är ställföreträdande generaldirektör.

Socialstyrelsens ledningsgrupp ger stöd till generaldirektören att leda myndigheten. Den består av generaldirektören, ställföreträdande generaldirektör och samtliga avdelningschefer.

olivia wigzell

Olivia Wigzell
Generaldirektör 

 Taina Bäckström

Taina Bäckström
Generaldirektörens ställföreträdare

 Natalia Borg

Natalia Borg
Chef avdelningen för utvärdering och analys

 AnneMarie Danon

AnneMarie Danon
Chef avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

 Tomas Hedlund

Tomas Hedlund
Chef avdelningen för verksamhetsstöd

 Mona Heurgren

Mona Heurgren
Chef avdelningen för statistik och jämförelser

 Agneta Holmström

Agneta Holmström
Ställföreträdande chef avdelningen för kunskapsstyrning

 Erik Höglund

Erik Höglund
Chef avdelningen för regler och behörighet

 Lars-Torsten Larsson

Lars-Torsten Larsson
Chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården

 Ulrika Lyth

Ulrika Lyth
Chef kommunikationsavdelningen

 

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Pressbilder