Organisation

Här finns information om Socialstyrelsens organisation.

Socialstyrelsens verksamhet leds av en styrelse.

Generaldirektör Olivia Wigzell är myndighetens chef och ansvarar för den löpande verksamheten inför styrelsen.

Myndighetens ledningsgrupp består av generaldirektören och alla avdelningschefer.

Verksamheten är uppdelad på nio avdelningar, sex sakavdelningar och tre stödavdelningar.

Socialstyrelsen leder ett antal rådgivande och beslutande råd och nämnder och vid behov anlitas olika experter, till exempel de vetenskapliga råden.

Socialstyrelsen har också beredskap inför allvarliga händelser och vid behov samordnar vi delar av hälso- och sjukvårdens krisberedskap.

Kontakt

Mer hos oss

Krisberedskap