/
/

Kontakt för juridiska frågor

Så här kan du kontakta Socialstyrelsens upplysningstjänst om du har frågor inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Upplysningstjänsten kan svara på vad som står i författningarna på hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens område men kan inte hjälpa till med att tolka lagar och föreskrifter. Upplysningstjänsten tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte heller avgöra om hälso-och sjukvården eller socialtjänsten gör rätt eller fel.

Du kan mejla din fråga till Socialstyrelsen. Den fråga du ställer kan bli en allmän handling hos Socialstyrelsen. Tänk därför på att inte avslöja integritetskänslig information om dig själv eller någon annan.

När du skickar in en fråga till oss registrerar vi ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Ofta vanligt förekommande frågor registreras bara under den tid som behövs för att Socialstyrelsen att lämna ett svar. Registreringen görs för att vi ska kunna hantera din fråga och kontakta dig. Det är arkivlagen som styr när en fråga ska registreras i ärendehanteringssystemet.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter.

Vill du hellre ringa når du upplysningstjänsten på 075-247 30 00
måndagar 13–15, tisdag–fredag 9–11.

Har du synpunkter eller klagomål på vården? Läs mer om hur man går tillväga här.

För att klaga på socialtjänsten ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakt