Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Azadi, Frida 075‑247 42 16 statsbidrag till organisationer och landsting
Bengtsson, Ann 075‑247 32 44 Statsbidrag, social barn- och ungdomsvård, personligt ombud
Ekström Sundberg, Matilda 075‑247 38 56 Statsbidrag som avser social barn- och ungdomsvård och våld i nära relation.
Falk, Marja-Leena 075‑247 33 54 Statsbidrag, administration.
Greitz, Birgitta 075‑247 31 44 Statsbidrag på området psykisk ohälsa.
Gårdhagen, Ylva 075‑247 39 11 Statsbidrag, hbt,
Isaksson, Stina Statsbidrag, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Karlsson Vargas, Marlene 075‑247 39 30 Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Malm, Thomas 075‑247 37 84 Statsbidrag, uppföljning av sociala organisationer, kompetenscenter anhöriga och svenskt demenscenter.
Molt, Anders 075‑247 32 31 Statsbidrag, psykisk ohälsa, meningsfull sysselsättning, personligt ombud.
Redving, Peter 075‑247 39 92 Statsbidrag psykisk hälsa och funktionshinder samt för organisationer på det sociala området.
Törnell Sandberg, Stina 075‑247 32 73 Enhetschef, enheten för statsbidrag.

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden