Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Bergström, Ulrika 075‑247 42 28 Evidensbaserad praktik, metodguiden för socialt arbete, delat beslutsfattande inom socialtjänsten
Ekström Sundberg, Matilda 075‑247 38 56 Statsbidrag som avser social barn- och ungdomsvård och våld i nära relation.
Eriksson, Ulrika 075‑247 37 04 Utvecklingsansvarig för register och statistik om äldre, personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård
Fondén, Charlotta 075‑247 30 88 Öppna jämförelser, hemlöshet
Frisk, Marie 075‑247 31 53 Tillstånd för personlig assistans.
Hopstadius, Beatrice 075‑247 36 70 Enhetschef, enheten för vägledning för socialtjänsten 1
Hovmöller, Stina 075-247 43 07 Enhetschef, enheten för öppna jämförelser 2
Hultman, Malin 075‑247 37 86 Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd.
Nerell, Evamaria 075‑247 31 39 Utbildning, e-hälsa, välfärdsteknik och etik

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden