Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Ayoubi, Shiva 075‑247 30 51 Kvalitetsansvarig för basalcellscancerregistret, statistik om basalcellscancer
Bennet Bark, Anna 075‑247 39 39 Enhetschef, enheten för registerservice.
Bernhardson, Dan 075‑247 37 26 Registerservice.
Brinktell, Marie 075‑247 41 10 Utvecklingsansvarig för patientregistret
Engdahl, Barbro 075‑247 36 11 Kvalitetsansvarig för registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare, statistik om insatser för personer med missbruksproblem och övriga vuxna. Statistik om familjerätt.
Eriksson, Ulrika 075‑247 37 04 Utvecklingsansvarig för register och statistik om äldre, personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård
Fransson, Åsa 075‑247 30 04 Enhetschef, enheten för register.
Grönvik, Lars 075‑247 34 16 Enhetschef, enheten för statistik 1.
Hansson, Anders 075‑247 37 23 Inrapportering till register.
Hjärtsjö, Magnus 075‑247 38 66 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).
Hörnblad, Jesper 075‑247 35 82 Kvalitetsansvarig för dödsorsaksregistret, statistik om dödsorsaker, officiell statistik, kommunal familjerådgivning
Jacobsson, Anders 075‑247 34 48 Statistiker
Khan, Staffan 075‑247 38 40 Kvalitetsansvarig för cancerregistret, statistik om cancer
Källén, Karin 075‑247 34 06 Registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser, statistik om fosterskador
Köster, Max 075‑247 34 59 Registerservice, kvalitetsregister
Lundgren, Frida 075‑247 34 24 Kvalitetsansvarig för tandhälsoregistret
Lundqvist, Ellen 075‑247 39 45 Kvalitetsansvarig för medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, amning, förlossningar och nyfödda, aborter
Nisenius, Marie 075‑247 31 17 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Nordin, Henrik 075‑247 34 58 Registerservice. Beställningssamordnare statistik, utlämnande av registeruppgifter för statistik.
Olegård, Staffan 075‑247 38 38 Inrapportering till register.
Ollars, Birgitta 075‑247 38 29 Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
Passmark, Henrik 075‑247 40 48 Registerservice, statistikstöd till kvalitetsregister
Rydh, Hillevi 075‑247 34 53 Kvalitetsansvarig för registret över insatser för barn och unga, statistik om insatser för barn och unga.
Sigurdsson, Sabina 075‑247 31 38 Klassificering av dödsorsaker, inrapportering till register
Sundberg, Jessica 075‑247 37 34 Registerservice, utlämnande av registeruppgifter för forskningsändamål..
Törnblom, Marianne 075‑247 31 22 Handläggare, donationsregistret.
Wahlström, Erik 075‑247 38 48 kvalitetsregister, kvalitetsregisterservice
Wänskä, Tomas 075‑247 36 01 Registerservice, statistikbeställningar.

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden