Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Abbasi, Mina 075-247 35 35 Nationella riktlinjer för diabetesvården.
Brené, Stefan 075‑247 35 90 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende
Eidem, Elisabeth 075‑247 41 21 Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Engelmark, Malin 075‑247 30 21 Projektledare projekt screening för bukaortaaneurysm (AAA), projektledare förstudie screening för cystisk fibros (CF), Nationella riktlinjer
Hansson, Lena 075‑247 39 10 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata, tjocktarms- och ändtarmscancervård
Jönsson, Lena 075‑247 32 53 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
Karlén, Aleksandra 075‑247 43 57 Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom
Lord, Anna 075‑247 41 12 Nationella riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
Mandoki, Caroline 075‑247 33 94 Administration, Nationella riktlinjer.
Nilsson Carlsson, Iréne 075‑247 31 70 Implementering av nationella riktlinjer för primärvården samt information till patienter och anhöriga, stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Orrskog, Sofia 075‑247 32 69 Nationella riktlinjer för strokesjukvård.
Ringbäck Weitoft, Gunilla 075‑247 36 69 Indikatorer i nationella riktlinjer
Sorsa, Riitta 075‑247 34 91 Uppföljning och utvärdering av stöd till införande av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, delprojektledare
Svärd, David 075‑247 38 34 Projektledare, nya digitala format
Tonnes, Katrin 075‑247 31 83 Kommunikatör, nationella riktlinjer och nationella utvärderingar.
Wallis, Karin 075‑247 41 09 Strukturera och tillgängliggöra nationella riktlinjer i nya digitala format, projektledare
Zetterström, Göran 075‑247 38 89 Indikatorer och öppna jämförelser av cancersjukvård. Utvärdering av nationella riktlinjer inom cancersjukvården, Samordnare inom cancerområdet
Åhlin, Erik 075‑247 37 94 Nationella riktlinjer.

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden