Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Bergman, Annika 075‑247 36 61 Läkemedelsfrågor gällande beredskap vid allvarlig händelse
Carlstedt, Johan 075‑247 30 89 Civil–militär samverkan
Edoff, Åsa-Britt 075‑247 31 81 Signalskyddschef, nordiskt hälsoberedskapssamarbete, ledningssystem, informationssäkerhet, administration
Engblom, Lennart 075‑247 38 68 Rakel, utbildning och övning
Hulthén, Tony 075-247 39 50 Öppna jämförelser krisberedskap, insamling kommunenkät
Ljungquist, Åsa 075‑247 30 28 Samordnare för krishanterings- och operativ förmåga (FÄ), CBRN-beredskap, Beredskapslager, Medicinska experter inom kemikalie- och radionukleära områden
Nilsson, Per-Åke 075‑247 31 45 Ansvarig för ledningssystem, katastrofmedicinsk beredskap, tekniskt ledningsstöd, föreskrifter och handbok, samverkansområdet: Skydd, Undsättning och Vård (SUV)
Sandwall, Johanna 075‑247 36 44 Enhetschef, enheten för krisberedskap
Sigurdsson, Susannah 075‑247 30 82 Kamedo, kunskapscentra

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden