Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Om det har hänt något när du eller en närstående har varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med, så kan du kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller patientnämnden i din region. Läs mer om synpunkter och klagomål: Om du inte är nöjd med vården.


Namn Telefon Ansvarsområde
Aggestam, Marianne 075‑247 36 03 Öppna jämförelser, hälso- och sjukvård
Corovic, Jelena 075‑247 42 66 Öppna jämförelser, våld i nära relationer
Dahlgren, Ralph 075‑247 39 73 NordDRG, logik, uppdatering
Danielsson, Bengt 075‑247 37 62 Indikatorer och öppna jämförelser för läkemedel. Läkemedelsepidemiologi
Ekendahl, Anna 075-247 44 13 Öppna jämförelser, äldre
Fernström, Mats 075‑247 35 77 NordDRG, logik, definitioner, uppdatering
Fondén, Charlotta 075‑247 30 88 Öppna jämförelser, hemlöshet
Helgesson, Magdalena 075-247 43 40 Öppna jämförelser, socialpsykiatri/psykisk funktionsnedsättning, missbruk
Heurgren, Mona 075‑247 36 09 Avdelningschef, avdelningen för statistik och jämförelser
Hovmöller, Stina 075-247 43 07 Enhetschef, enheten för öppna jämförelser 2
Hulthén, Tony 075-247 39 50 Öppna jämförelser krisberedskap, insamling kommunenkät
Hultman, Malin 075‑247 37 86 Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd
Johansson, Ann 075‑247 33 06 Öppna jämförelser barn och ungdomsvård, indikatorer
Johansson, Ann-Catrin 075‑247 31 21 Öppna jämförelser, äldre
Koucheki, Behzad 075‑247 36 22 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård
Lejman, Eva 075-247 33 65 Öppna jämförelser äldre, kommunal hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1-2§§ och 14 kap. 1§ HSL
Lidbrink, Marianne 075‑247 35 28 Kommunal hälso-och sjukvård enligt 12 kap. 1-2§§ och 14 kap. 1§ HSL
Lindelius, Birgitta 075‑247 35 91 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård
Nilsson, Björn 075-247 32 80 Öppna jämförelser indikatorer
Nyman, Eva 075‑247 37 80 Samordnare, läkemedelsfrågor
Rude, Maria 075‑247 34 46 Öppna jämförelser LSS
Serdén, Lisbeth 075‑247 30 78 Statistik om NordDRG (diagnosrelaterade grupper), vikter, konferenser
Svensson, Daniel 075‑247 35 11 Statistik om barn och unga, läkemedel och missbruk
Söderberg, Staffan 075‑247 38 55 Indikatorer
Zetterström, Göran 075‑247 38 89 Indikatorer och öppna jämförelser av cancersjukvård. Utvärdering av nationella riktlinjer inom cancersjukvården, Samordnare inom cancerområdet

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden