Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Aggestam, Marianne 075‑247 36 03 Öppna jämförelser, hälso- och sjukvård.
Brandstedt, Kalle 075‑247 37 42 Indikatorer och öppna jämförelser av äldreomsorg.
Corovic, Jelena 075‑247 42 66 Öppna jämförelser , Våld i nära relationer
Dahlgren, Ralph 075‑247 39 73 NordDRG, logik, uppdatering.
Danielsson, Bengt 075‑247 37 62 Indikatorer och öppna jämförelser för läkemedel. Läkemedelsepidemiologi
Fernström, Mats 075‑247 35 77 NordDRG, logik, definitioner, uppdatering.
Fondén, Charlotta 075‑247 30 88 Öppna jämförelser, hemlöshet
Helgesson, Magdalena 075-247 43 40 Öppna jämförelser, socialpsykiatri
Heurgren, Mona 075‑247 36 09 Avdelningschef, avdelningen för statistik och jämförelser.
Hovmöller, Stina 075-247 43 07 Enhetschef, enheten för öppna jämförelser 2
Hultman, Malin 075‑247 37 86 Öppna jämförelser, ekonomiskt bistånd.
Johansson, Ann 075‑247 33 06 Öppna jämförelser barn och ungdomsvård, indikatorer.
Johansson, Ann-Catrin 075‑247 31 21 Öppna jämförelser, äldre.
Jonasson, Ingrid 075‑247 32 97 Statistikutveckling, öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd
Koucheki, Behzad 075‑247 36 22 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.
Lidbrink, Marianne 075‑247 35 28 Öppna jämförelser, äldre, kommunal hälso- och sjukvård enligt 18 § HSL.
Lindelius, Birgitta 075‑247 35 91 Indikatorer och öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.
Nyman, Eva 075‑247 37 80 Samordnare, läkemedelsfrågor.
Rude, Maria 075‑247 34 46 Öppna jämförelser LSS
Serdén, Lisbeth 075‑247 30 78 Statistik om NordDRG (diagnosrelaterade grupper), vikter, konferenser.
Svensson, Daniel 075‑247 35 11 Utvecklingsansvarig för statistik om barn och unga, läkemedel och missbruk.
Söderberg, Staffan 075‑247 38 55 Indikatorer.
Zetterström, Göran 075‑247 38 89 Indikatorer och öppna jämförelser av cancersjukvård. Utvärdering av nationella riktlinjer inom cancersjukvården, Samordnare inom cancerområdet

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden