Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Falk, Marja-Leena 075‑247 33 54 Statsbidrag, administration.
Freiholtz, Ulrika 075‑247 31 75 Enhetschef, enheten för kunskapstillämpning.
Ginsberg, Ylva 075-247 45 13 Medicinskt sakkunnig, psykiatri hälso- och sjukvård vuxna
Havasi, Mikael 075‑247 30 56 Kvalitetsansvarig för statistik om psykiatrisk tvångsvård
Karlsson Vargas, Marlene 075‑247 39 30 Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer, Utvecklingsmedel till kommuner, landsting och individuella föreningar för arbetet mot våld i nära relationer
Lindqvist, Peter 075‑247 38 59
Molt, Anders 075‑247 32 31 Statsbidrag, psykisk ohälsa, meningsfull sysselsättning, personligt ombud.
Salmi, Peter 075‑247 38 87 Psykiatrisk epidemiologi
Thorheim, Karin 075‑247 31 63 E-lärande, webbutbildningar.
Thurfjell, Barbro 075‑247 30 66 Medicinskt sakkunnig, barn- och ungdomspsykiatri
von Malortie, Sofia 075‑247 31 65 Beslutsstöd om läkemedelsbehandling av adhd, beslutsstöd om gränsvärden för graviditetsdiabetes
Åhsberg, Elizabeth 075‑247 40 37 Psykisk ohälsa, ambulanssjukvård

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden