Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Vill du anmäla felbehandling eller missförhållanden i vård och omsorg ska du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Namn Telefon Ansvarsområde
Azadi, Frida 075‑247 42 16 statsbidrag till organisationer och landsting
Eriksson, Ulrika 075‑247 37 04 Utvecklingsansvarig för register och statistik om äldre, personer med funktionsnedsättning och kommunal hälso- och sjukvård
Flyckt, Karin 075‑247 35 75 Samordning funktionshindersfrågor, hjälpmedelsfrågor
Gustafsson, Vera 075‑247 43 20 Verksamhetsutvärdering syn- och hörselrehab, verksamhetsutveckling vård- och omsorg vid demens
Nerell, Evamaria 075‑247 31 39 Utbildning, e-hälsa, välfärdsteknik och etik
Söderberg, Staffan 075‑247 38 55 Indikatorer
Wessman, Erik 075‑247 30 86 Individens behov i centrum, IBIC
Wiström Bergstock, Carina 075‑247 49 63 Kunskapsstöd funktionshindersfrågor, LSS, ledningssystem

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden