Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sök kontaktpersoner

Om personen du söker inte finns i listan kan du
ringa till vår växel 075-247 30 00 eller mejla registrator.

Har du juridiska frågor kan du skicka dem till upplysningstjänsten.

Om det har hänt något när du eller en närstående har varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med, så kan du kontakta den mottagning eller verksamhet där du fick vård eller patientnämnden i din region. Läs mer om synpunkter och klagomål: Om du inte är nöjd med vården.


Namn Telefon Ansvarsområde
Agåker, Eva 075‑247 35 22 BBIC, tillämpning och utbildning
Andrée Löfholm, Cecilia 075‑247 37 65 Kunskapsutveckling, barn och unga
Blomgren, Karin 075-247 30 00 Samordnare för området barn och unga
Freby, Solveig 075‑247 48 19 Social barn- och ungdomsvård, barn och unga i familjehem
Glad, Johan 075‑247 31 03 Systematisk uppföljning, bedömningsinstrument, evidensbaserad praktik
Hansson, Merike 075‑247 31 71 Barn som anhöriga.
Håkansson, Kristina 075‑247 33 43 BBIC, administration och utbildningar
Johansson, Ann 075‑247 33 06 Öppna jämförelser barn och ungdomsvård, indikatorer
Kyhle Westermark, Pia 075‑247 34 35 Kunskapsutveckling, barn och unga.
Lindqvist, Peter 075‑247 38 59
Linnarsson, Elin 075‑247 38 36 Kunskapsstöd om förlossningsvård
Lundqvist, Ellen 075‑247 39 45 Kvalitetsansvarig för medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, amning, förlossningar och nyfödda, aborter
Magdalenic, Sanja 075-247 32 92 Utvärdering, sociala insatsgrupper
Nybom, Jenny 075‑247 35 97 Enhetschef, enheten för kunskapsutveckling
Nylander, Rose-Marie 075‑247 31 82 Sociala insatsgrupper
Nyman, Marie 075‑247 31 20 Barn som anhöriga, Dödsfallsutredningar
Rydh, Hillevi 075‑247 34 53 Kvalitetsansvarig för registret över insatser för barn och unga, statistik om insatser för barn och unga
Stålhammar, Helena 075‑247 33 88 BBIC-ansvarig
Uggla, Charlotte 075‑247 40 46 Barns och ungas psykiska ohälsa
Wallin, Alice 075-247 38 44 Kvalitetsansvarig för medicinska födelseregistret, statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda
Öman, Maria 075‑247 34 87 Abortstatistik

Sök och avgränsa

Kontakt

Mer hos oss

Hitta rätt myndighet

Mer hos andra

1177/Vårdguiden