Kontakt för legitimationsfrågor

Kontakta Socialstyrelsens växel om du har frågor om behörighet och legitimationer. Beroende på vad ditt ärende gäller blir du sedan kopplad till upplysningstjänsten, registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller enheten för behörighet.

Allmänna frågor om behörighet och legitimation

Upplysningstjänsten 
075-247 30 00

Upplysningstjänsten svarar på allmänna frågor om ansökningsprocessen.

Upplysningstjänstens telefontid är stängd måndag den 7 maj och måndag den 28 maj.

Telefontid: måndagar 13-15, tisdag–fredag 9–11.  

Specifika frågor om ditt legitimationsärende

Enheten för behörighet
075-247 30 00

Telefontid: tisdag och torsdag klockan 9.00–11.00 .

Till enheten för behörighet vänder du dig med specifika frågor om ditt ärende. Uppge alltid ditt diarienummer.

Socialstyrelsen kan inte prioritera enskilda ärenden eller lämna några förhandsbesked. Alla ärenden behandlas i turordning. Om din ansökan behöver kompletteras kontaktar vi dig.

Frågor om registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)

HOSP-registret hanteras av enheten för förvaltningsjuridik
075-247 30 00

Telefontid: måndag–fredag klockan 12.30–14.00

HOSP-registret innehåller uppgifter om hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet.

Om du ska söka jobb i Sverige och behöver bevisa din behörighet kan du begära ett utdrag ur registret. Du ska då mejla ditt namn och personnummer till hosp@socialstyrelsen.se.

E-tjänstsupport

E-tjänstsupport
E-tjänstsupporten svarar på frågor om ansökan via e-tjänsten för utbildade inom Sverige.