/
/

Ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014

Den 1 januari 2014 bildas Folkhälsomyndigheten. Då övergår större delen av Socialstyrelsens verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering till den nya myndigheten. Ansvaret för viss tillsynsvägledning stannar kvar på Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten bildas genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och vissa delar av Socialstyrelsens verksamhet slås samman den 1 januari 2014.

Socialstyrelsen kommer efter årsskiftet att ge fortsatt tillsynsvägledning inom yrkesmässig hygienisk verksamhet som:

  • piercing och tatuering
  • fotvård
  • akupunktur
  • nagelskulptering
  • frisör
  • skönhetsbehandling
  • massage - med flera yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

Även frågor om farligt avfall från hälso- och sjukvården kommer att finnas kvar på Socialstyrelsen.

Vägledning gällande dricksvatten från egen brunn övergår till Livsmedelsverket den 1 januari 2014.

Folkhälsomyndigheten kommer att bedriva verksamhet i Solna och i Östersund.

För mer information: www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Hälsoskydd

Mer hos andra

Folkhälsomyndigheten