Hur man överklagar

Om du vill överklaga ett beslut om tillsättning av en tjänst, måste du göra det inom tre veckor ifrån det datum då beslutet offentliggjordes av Socialstyrelsen.

Om du har sökt en tjänst och vill överklaga beslutet om tillsättning ska du skriva till Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm.

Tala om i brevet vilket beslut om tillsättning du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

Socialstyrelsen måste få ditt överklagande inom tre veckor ifrån den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Alla myndigheter lämnar sina överklaganden vidare till Kammarkollegiet för prövning.

Kontakt

Personalenheten
075-247 30 00