Beslut om anställning

Här anslås Socialstyrelsens senaste beslut om anställning.

Rekryteringen av en utredare till avdelningen för utvärdering och analys/enheten för utvärdering (dnr 261-18993/2017) är nu avslutad. Tjänsten är tillsatt med Thomas Malm. Beslutet anslogs den 25 september 2017. Sista dag för att överklaga är den 15 oktober 2017

 Rekryteringen av en ledningssamordnare till avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten (dnr 261-19771/2017) är nu avslutad, och tjänsten är tillsatt med Anna Kessling. Beslutet anslogs den 21 september 2017. Sista dag för att överklaga är den 12 oktober 2017.

Rekryteringen av en junior utredare till avdelningen för kunskapsstyrning för Hälso-och sjukvård / högspecialiserad vård (dnr 261-24823/2017) är nu avslutad, och tjänsten är tillsatt med Tove Granath.
Beslutet anslogs den 15 september 2017. Sista dag för att överklaga är den 6 oktober 2017.

Rekryteringen av en utredare till avdelningen för utvärdering och analys/systemanalys (dnr 261-15638/2017) är nu avslutad, och tjänsten är tillsatt med Patrik Hidefjäll. Beslutet anslogs den 13 september 2017. Sista dag för att överklaga är den 3 oktober 2017.

Rekryteringen av en junior utredare till avdelningen för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård / högspecialiserad vård (dnr 261-20202/2017) är nu avslutad, och tjänsten är tillsatt med Therese Nordlund. Beslutet anslogs den 12 september 2017. Sista dag för att överklaga är den 3 oktober 2017.

Rekryteringen av en utredare till avdelningen för statistik och jämförelser / klassifikationer och terminologi (dnr 261-13719/2017), är nu avslutad och tjänsten är tillsatt med Karin Nykvist. Beslutet anslogs den 6 september 2017. Sista dagen för överklagan är den 27 september 2017. 

Kontakt

Personalenheten
075-247 30 00