Beslut om anställning

Här anslås Socialstyrelsens senaste beslut om anställning.

Rekryteringen av utredare till avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänst / kunskapscentrum för ensamkommande flyktingbarn (dnr 261-22962/2017) är nu avslutad. Tjänsten är tillsatt med Anna Westin och anslogs den 8 november 2017. Sista dag för att överklaga är den 29 november 2017.

Rekryteringen av statistiker till avdelningen för statistik och jämförelser / registerservice (dnr 261-26990/2017) är nu avslutad. Tjänsterna är tillsatta med Björn Enhus och Fredrik Hasselström och anslogs den 6 november 2017. Sista dag för att överklaga är den 27 november 2017.

Rekryteringen av en verksamhetscontroller till avdelningen för verksamhetsstöd / ekonomienheten (dnr 261-22331/2017) är nu avslutad. Tjänsten är tillsatt med Helena Fredin och anslogs den 2 november 2017. Sista dag för att överklaga är den 22 november 2017.

Rekryteringen av en forskare till avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten / kunskapsutveckling (dnr 261-27300/2017) är nu avslutad. Tjänsten är tillsatt med Yerko Rojas och anslogs den 1 november 2017. Sista dag för att överklaga är den 22 november 2017.

Kontakt

Personalenheten
075-247 30 00