/
/

Arbeta hos oss

För dig som är intresserad av god hälsa, social välfärd, vård och omsorg erbjuder Socialstyrelsen ett meningsfullt arbete som berör alla medborgare. Hos oss finns en stimulerande arbetsmiljö med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Vår verksamhet är bred och rymmer många olika arbetsuppgifter på områden som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vi ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt.

Vi är en expertmyndighet och våra medarbetare har hög och unik kompe-tens. Här arbetar bland annat hälso- och sjukvårdspersonal, socionomer, farmaceuter, jurister, ekonomer, statistiker, beteendevetare, kommunika-törer, tekniker, servicepersonal och administratörer.

Förmåner

Utöver det att du kommer att befinna dig på en mycket intressant och dynamisk arbetsplats mitt i samhällsdebatten kan vi erbjuda:

  • flexibla arbetstider
  • föräldrapenningtillägg upp till 90 procent av lönen
  • möjlighet att arbeta deltid tills ditt barn har fyllt tolv år
  • subventionerat träningskort
  • en friskvårdstimme i veckan
  • företagshälsovård
  • ersättning för sjukvårds- och läkemedelskostnader.  

Kontakt

Personalenheten
075-247 30 00