/
/

Nyhetsbrevet Fokus på anhöriga

Nyhetsbrevet Fokus på anhöriga informerar och vägleder kommunerna i deras arbete med att tillämpa den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen om stöd till anhöriga.

Kommunerna ska erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad. Den 1 juli 2009 infördes denna bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL 5 kap 10§).

Vägleder kommunerna om anhörigstöd

Via nyhetsbrevet Fokus på anhöriga får du som prenumerant kontinuerligt information från Socialstyrelsen. Du får också möjlighet att ta del av och ladda ner artiklar och annat material som publiceras för att vägleda och stödja kommunerna.

De områden som behandlas är bland andra:

  • målgrupperna för stöd till anhöriga
  • handläggning och dokumentation av anhörigstöd
  • samarbetet inom socialtjänsten och med andra professioner, för att stödja anhöriga.

Prenumerationen är kostnadsfri.

Prenumerera