/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stora regionala skillnader i andel kejsarsnitt och allvarliga bristningar 2018-01-17 09:00

  Allvarliga bristningar vid förlossning har minskat något i landet, men det fortsätter att vara stora skillnader mellan landstingen. Regionala skillnader syns även när det gäller andelen kejsarsnitt, visar ny statistik. De nya siffrorna visar även att övervikt och fetma ökar bland gravida kvinnor.

 • Se direktsändning från seminarium om psykisk ohälsa 2018-01-16 15:00

  Onsdag den 17 januari hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen under titeln ”Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården”. Seminariet direktsänds på Socialstyrelsens webbplats.

 • Förtydligande om Socialstyrelsen arbete vad gäller medicinska åldersbedömningar 2018-01-12 13:30

  Medicinska åldersbedömningar av asylsökande diskuteras just nu i flera medier. Här är ett klargörande från Socialstyrelsen om myndighetens arbete med frågan.

 • Tillgången till överdosmotgiftet naloxon utökas 2018-01-10 14:30

  Utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor och möjlighet att dela ut naloxon i samband med att det skrivs ut. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för att öka tillgängligheten till läkemedlet. Syftet är att minska dödligheten i överdoser av heroin och andra opioider.

 • Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds 2018-01-09 08:30

  Adhd-läkemedlet metylfenidat har blivit allt vanligare på den illegala drogmarknaden. En ny analys av Socialstyrelsen visar att merparten av tabletterna kommer från den svenska sjukvården. Det finns också indikationer på att en grupp vuxna patienter kombinerar metylfenidat med annan narkotika på ett riskabelt sätt.

 • Nu finns nationella rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk 2017-12-20 13:00

  Från årsskiftet likställs spelmissbruk med annat missbruk och alla landsting och kommuner har därefter skyldighet att erbjuda hjälp till de som behöver. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 • Nya regler för klagomålshantering inom vården 2017-12-19 07:30

  Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stödja införandet av det nya klagomålssystemet.

 • Syftet är att alla ska få en jämlik vård 2017-12-18 17:00

  Debattreplik av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 18 december 2017.

 • Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar 2017-12-18 09:00

  Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år.

 • Ojämn tillgång till insatser i missbruks- och beroendevården 2017-12-15 09:00

  Tillgången till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser är ojämlik för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller andra substanser. Det finns också brister i samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten, samt regionala variationer när det gäller dödsfall. Det framgår av Socialstyrelsens nya öppna jämförelser.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter