/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Socialstyrelsen rekommenderar att nyfödda screenas för sjukdomen SCID 2018-04-20 09:00

  Socialstyrelsen föreslår att alla nyfödda barn ska testas för sjukdomen SCID, svår kombinerad immunbrist. Med sådan screening skulle 2-3 barn varje år kunna få diagnos och behandling för den dödliga sjukdomen. Förslaget går nu ut på remiss till den 20 juni.

 • Införandet av ny teknik och e-tjänster i socialtjänsten går trögt 2018-04-19 09:00

  Digitaliseringen inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har ännu inte tagit riktig fart konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Dock räknar man med att övergången från analoga till säkrare digitala trygghetslarm kommer att vara genomförd i hela landet innan årets slut.

 • Ökning av kommunal personlig assistans för barn 2018-04-17 09:00

  Kommunalt beslutad personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016 och 2017. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad personlig assistans med 22 procent. Det är betydligt fler pojkar än flickor som får insatser.

 • Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar kraftigt i landet 2018-04-06 09:00

  Andelen barn som får adhd-läkemedel skiljer stort över landet. I Gävleborgs län hade 8,6 procent av de 10-17-åriga pojkarna och 4,7 procent av flickorna minst ett sådant läkemedelsuttag 2017. Motsvarande siffror för Jönköpings län är 3,6 och 1,2 procent.

 • Rapport om metoder för åldersbedömningar förtydligas 2018-04-04 18:35

  Socialstyrelsen har gjort en ny bedömning av en systematisk översikt om metoder för åldersbedömning. Rapportens slutsats, att magnetkamera är en lovande metod som bör studeras vidare, kvarstår. Däremot behöver beräkningarna förtydligas och metodvalet beskrivas utförligare.

 • Allt fler äldre får många olika läkemedel 2018-04-04 09:00

  Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel ökar inom äldreomsorgen. Men skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Tydliga regionala skillnader syns också vad gäller antalet lår- och höftfrakturer, visar rapporten "Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre".

 • Socialstyrelsen drar tillbaka material om barn som är gifta 2018-03-29 12:40

  Efter starka reaktioner har Socialstyrelsen beslutat att dra tillbaka materialet om barn som är gifta.

 • Utvärdering av universitetssjukvård visar på vissa förbättringsområden 2018-03-28 10:00

  En utvärdering av universitetssjukvården i förhållande till ALF-avtalet visar på i huvudsak goda resultat. Men det finns områden där förbättringar behöver göras. Bland annat är det brist på personer med docentkompetens, och det behövs insatser för att få fler att börja forska tidigt i karriären.

 • Avancerat ingrepp kan halvera risken för ny stroke 2018-03-28 09:00

  En metod som minskar risken att få en ny stroke hos personer under 60 år prioriteras högt i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för strokevård. Det är en av nyheterna som tillkommit sedan remissversionen släpptes i våras. I samband med att riktlinjerna nu presenteras listas även relativt höga målnivåer för ett antal av åtgärderna.

 • Vård vid endometrios ska förbättras med nya riktlinjer 2018-03-22 09:00

  Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Det är också viktigt att smärtan inte normaliseras, att vårdinsatser sätts in tidigt och att fler får tillgång till individualiserad behandling. Det är några centrala delar när Socialstyrelsen för första gången publicerar nationella riktlinjer för endometrios.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter