/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Fler måste få hjälp att förebygga undernäring 2017-04-28 09:00

  I många kommuner saknas rutiner för vad hemtjänstpersonalen ska göra vid misstanke om att äldre personer riskerar att bli undernärda. Dessutom får långt ifrån alla som bedöms ha en risk för undernäring det stöd och den hjälp de kan behöva. Det konstaterar Socialstyrelsen med stöd i statistik från det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

 • Fler insatser mot narkotikadödligheten krävs 2017-04-27 08:00

  Den narkotikarelaterade dödligheten är för hög. Därför lämnar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en åtgärdsplan till regeringen i dag. Ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem är några av förslagen för att minska dödligheten.

 • ”Höga narkotikadödligheten kräver effektivare insatser” 2017-04-27 06:00

  Debattartikel om Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens förslag på insatser för att minska narkotikadödligheten, av generaldirektörerna Olivia Wigzell och Johan Carlson. Publicerad på DN Debatt den 27 april 2017.

 • ”Så kortar vi vägen till svenskt läkarleg” 2017-04-27 06:00

  Debattartikel arbetet med att snabbare ta tillvara kompetensen hos nyanländ vårdpersonal, av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och företrädare för Landstinget i Kalmar Län. Publicerad i Dagens Samhälle den 27 april och i Barometern OT den 28 april 2017.

 • Införandet av ny teknik inom socialtjänsten går långsamt 2017-04-21 09:00

  E-hälsa och välfärdsteknik kan bli avgörande för socialtjänstens service i framtiden. Men i många kommuner går införandet trögt.

 • Tydligare regler ska ge säkrare läkemedelshantering i vården 2017-04-20 10:25

  Tydligare regler vid ordination och hantering av läkemedel ska leda till förbättrad säkerhet i hälso- och sjukvården. I går beslutade Socialstyrelsens styrelse om en ny läkemedelsföreskrift.

 • ”De flesta mår bra av de generella kostråden” 2017-04-18 10:00

  Debattreplik på Jenny Levin med fleras replik på Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets debattartikel om kostråd, av de båda myndigheternas generaldirektörer Olivia Wigzell och Annica Sohlström. Publicerad i Dagens Samhälle den 18 april 2017.

 • Socialstyrelsen: Brister i vården efter förlossning 2017-04-18 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Emma Lindgren, utredare. Publicerad på SvD Debatt den 18 april 2017.

 • Kartläggning visar brister i vården av kvinnor efter förlossning 2017-04-18 08:30

  Socialstyrelsens nya undersökning visar på brister i vården av kvinnor efter förlossning. Det saknas kontinuitet i vården, det finns risk att psykisk ohälsa och amningsproblem inte upptäcks och det är otydligt vart kvinnor som upplever problem efter sin förlossning ska vända sig.

 • Fortsatt arbete efter attentatet i Stockholm 2017-04-11 14:20

  Efter attentatet i Stockholm i fredags aktiverade Socialstyrelsen sin krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationen är fortfarande aktiverad och följer läget och stödjer och samordnar landsting och regioner vid behov. Just nu fokuserar Socialstyrelsen på att stödja i samordningen av psykologiskt krisstöd, PKL.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter