/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Adhd-läkemedel från sjukvården felanvänds 2018-01-09 08:30

  Adhd-läkemedlet metylfenidat har blivit allt vanligare på den illegala drogmarknaden. En ny analys av Socialstyrelsen visar att merparten av tabletterna kommer från den svenska sjukvården. Det finns också indikationer på att en grupp vuxna patienter kombinerar metylfenidat med annan narkotika på ett riskabelt sätt.

 • Nu finns nationella rekommendationer för stöd och behandling vid spelmissbruk 2017-12-20 13:00

  Från årsskiftet likställs spelmissbruk med annat missbruk och alla landsting och kommuner har därefter skyldighet att erbjuda hjälp till de som behöver. Socialstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 • Nya regler för klagomålshantering inom vården 2017-12-19 07:30

  Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stödja införandet av det nya klagomålssystemet.

 • Syftet är att alla ska få en jämlik vård 2017-12-18 17:00

  Debattreplik av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 18 december 2017.

 • Cancer i sköldkörtel och tungbas ökar 2017-12-18 09:00

  Drygt 60 000 personer diagnosticerades med cancer i Sverige under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Sett under en längre tidsperiod har insjuknandet i cancer ökat, medan dödligheten långsamt minskar. Cancer i sköldkörtel och tungbas är två av de cancerformer som ökat mest under senare år.

 • Ojämn tillgång till insatser i missbruks- och beroendevården 2017-12-15 09:00

  Tillgången till kunskapsbaserade vård- och stödinsatser är ojämlik för personer med skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller andra substanser. Det finns också brister i samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten, samt regionala variationer när det gäller dödsfall. Det framgår av Socialstyrelsens nya öppna jämförelser.

 • ”Missbruksvården är illavarslande ojämlik” 2017-12-15 09:00

  Debattartikel om nya öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården, av generaldirektör Olivia Wigzell och avdelningschef Mona Heurgren. Artikeln publicerades av Dagens Samhälle den 15 december 2017.

 • Ny utbildning ska minska fallolyckor 2017-12-14 13:00

  I dag lanserar Socialstyrelsen en nationell utbildning för vård- och omsorgspersonal, med målet att förebygga fallolyckor. "Syftet är att stärka kompetensen inom det här området", säger Karin Thorheim, utredare på Socialstyrelsen.

 • Alla med demens bör få sällskap vid måltiden enligt nya riktlinjer 2017-12-13 13:00

  Mer vidareutbildning för personalen, rätt till dagverksamhet och trivsammare måltider för alla, även de som bor kvar hemma. Det kan leda till bättre vård och omsorg för de som drabbas av demens, enligt Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer som publiceras idag.

 • Mer psykologisk behandling ska hjälpa fler med psykisk ohälsa 2017-12-13 09:00

  För att kunna möta den ökande psykiska ohälsan behövs framför allt en kraftigt ökad tillgång till psykologisk behandling. Det slås fast i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som publiceras idag.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter