/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • KI och BTH tar fram ny studie om åldersbedömning 2016-12-20 12:00

  Karolinska Institutet (KI) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) får i uppdrag av Socialstyrelsen att utföra en studie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning.

 • Gärna samtal om levnadsvanor – men frågor på webben passar inte alla 2016-12-15 10:00

  Kunskap om en patients levnadsvanor gör det lättare för hälso- och sjukvården att ge rätt behandling och stöd. Patienterna vill gärna berätta, men frågorna måste ställas på ett sätt som passar dem. Fyra av tio vill exempelvis inte svara på frågor om alkohol- och tobaksvanor i ett webbformulär, visar Socialstyrelsens rapport.

 • "Halvtid" för standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016-12-14 09:00

  Debattartikel av Ingrid Schmidt, projektledare, med flera, om utvärderingen av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Publicerad i Läkartidningen på webben den 14 december 2016.

 • Stora brister i den palliativa vården 2016-12-13 13:35

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Christina Broman, projektledare, om utvärderingen av palliativ vård i livets slutskede. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 13 december 2016.

 • Stora brister i vården i livets slutskede 2016-12-13 09:00

  Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.

 • Många effektiva behandlingsmetoder mot depression och ångest 2016-12-08 09:00

  Förutom behandling med KBT och antidepressiva läkemedel lyfts magnetstimulering av hjärnan vid behandling av medelsvår till svår depression i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Behandling med ljusterapi och läkemedel som benzodiazepiner rekommenderas däremot inte.

 • Fyra av tio MS- och Parkinsonsjuka får inte uppföljningsbesök 2016-12-01 09:00

  Det finns brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering när det gäller vården av MS- och Parkinsonsjuka. Det visar Socialstyrelsens första nationella utvärdering på området. "Exempelvis får fyra av tio patienter inte årliga uppföljande läkarbesök", säger utredare Vera Gustafsson.

 • Nytt arbetssätt har kortat köerna till cancervården 2016-11-29 08:30

  Sedan så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes för vissa typer av cancer har väntetiderna kortats väsentligt. För att påbörja behandling av en typ av prostatacancer är väntetiden för SVF-patienter nu 50 dagar jämfört med omkring 150 dagar för övriga patienter.

 • Nya riktlinjer ska ge bättre vård och omsorg vid demenssjukdom 2016-11-23 09:00

  Bättre utbildad personal och mer dagverksamhet är exempel på rekommendationer som kan leda till bättre vård och omsorg för dem som drabbas av demenssjukdomar, enligt Socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer.

 • Socialstyrelsen: Någon avbön är inte aktuell 2016-11-21 09:00

  Debattreplik av Lars- Torsten Larsson, avdelningschef. Publicerad på Svenska Dagbladet Debatt den 21 november 2016.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter