/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Familjerådgivningen fortsätter att öka i kommunerna 2016-05-18 09:00

  Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. Ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015. – Nästan hälften av ärendena handlar om att lösa problem och kunna fortsätta att leva tillsammans, säger statistikern Jesper Hörnblad.

 • Tonårsaborterna minskar 2016-05-17 09:00

  Under de senaste tio åren har tonårsaborterna minskat stadigt. Sen 2006 har aborter bland flickor i åldern 15–19 minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Knä mer lovande än tänder 2016-05-12 11:00

  Debattreplik av Carl-Erik Flodmark, docent i pediatrik, medicinskt sakkunnig, Andreas Cederlund, odont dr, sakkunnig i tandvård, Marcus Gry, teknisk doktor; enhetschef, epidemiologi och metodstöd och Lars-Torsten Larsson, docent, avdelningschef; samtliga Socialstyrelsen. Publicerad på Läkartidningens webbplats 12 maj 2016.

 • 390 000 fick insatser från den kommunala hälso- och sjukvården 2016-05-12 09:00

  Förra året fick drygt 390 000 personer insatser från den kommunala hälso- och sjukvården. Det visar Socialstyrelsens statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser för 2015.

 • Socialstyrelsen: Viktigt att det inte blir uniform 2016-05-10 12:00

  Debattreplik av Bitte Fritzson, enhetschef, och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats 10 maj 2016.

 • Det stora antalet asylsökande har påverkat vård och tandvård 2016-05-04 09:00

  Det stora antalet asylsökande har varit påfrestande för hälso- och sjukvården. Särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård och psykiatri. "Överlag har landstingen klarat att bemöta situationen genom olika åtgärder, men de regionala skillnaderna är stora" säger utredaren Viktoria Svensson. Ett utbrett problem är språksvårigheter och tolkbrist.

 • Allt fler utbildar sig till fysioterapeuter 2016-05-02 09:00

  Yrkesgruppen fysioterapeuter, som tidigare kallades sjukgymnaster, har ökat stadigt sedan mitten av 1990-talet. Det visar statistik från Socialstyrelsen över antalet utfärdade legitimationer.

 • Gravida bör få information om fosterrörelser 2016-04-29 14:00

  Mödravården bör rutinmässigt informera gravida om fosterrörelser. Om kvinnan upplever färre och svagare rörelser i slutet av graviditeten bör hon uppmanas att ta kontakt med vården. Socialstyrelsen ger även råd om riskbedömning och i vissa fall undersökningar.

 • Socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015 2016-04-28 09:00

  Hemtjänst och boendestöd var under 2015 de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015.

 • Socialstyrelsen tecknar avtal om kunskapsprov 2016-04-26 10:00

  Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU och EES. Från och med oktober 2016 ska läkarnas teoretiska och praktiska kunskaper kunna bedömas med kunskapsproven.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter