/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården 2016-04-14 10:00

  De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.

 • Användningen av magsyremedicin ökar 2016-04-12 09:00

  Allt fler hämtar ut magsyremedel, och varje person hämtar ut betydlig större mängder än tidigare.

 • Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen 2016-04-07 09:00

  Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie. Det finns även en ökad risk för självmord.

 • Världshälsodagen – i år med fokus på diabetes 2016-04-07 09:00

  Idag den 7 april är det Världshälsodagen och i år är temat diabetes. Sjukdomen har ökat kraftigt i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det ungefär 9 procent av den vuxna befolkning som är drabbad. Mest ökar sjukdomen i låg- och medelinkomstländer.

 • "Vi kommer att förbättra dödsfallsstatistiken" 2016-04-04 13:00

  Debattreplik av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Mona Heurgren, avdelningschef, på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Nyheters webbplats 4 april 2016.

 • Ojämlika avgifter för hjälpmedel 2016-04-01 09:00

  Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet, både för barn och vuxna. Det visar Socialstyrelsens kartläggning. "Däremot skiftar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting", säger utredaren Malin Bruce.

 • Bättre hälsa men ökade klyftor 2016-03-31 10:00

  Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. "Vi ser även att fler drabbas av psykisk ohälsa och fetma, och att andelen unga som får behandling ökar", säger utredaren Sara Dahlin.

 • Många kan tänka sig frivilliguppdrag för barn 2016-03-31 08:00

  En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 18-80 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det visar en ny undersökning som Socialstyrelsen låtit ta fram.

 • Skillnader i vården och omsorgen om äldre 2016-03-30 09:00

  Det är stora skillnader i resultat mellan kvinnor och män för indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen för äldre. Kvinnor drabbas i större utsträckning av fallskador och även av frakturer. En större andel kvinnor förskrivs även olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre.

 • ”Skillnader i äldreomsorgen behöver utjämnas” 2016-03-30 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting. Publicerad i Svenska Dagbladet 30 mars 2016.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter