/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Viktigt följa upp minnesstörningar efter ECT 2016-05-27 09:00

  Patienter upplever ibland långvariga minnesstörningar i samband med ECT. Forskningen har dock inget svar på om det är en effekt av den svåra depressionen i sig eller behandlingen. Socialstyrelsen understryker därför vikten av information, regelbunden uppföljning samt ökat stöd till patienter med dessa problem.

 • Allt fler med missbruk tvångsvårdas 2016-05-26 09:00

  Antalet personer med missbruk och beroende som tvångsvårdas fortsätter att öka. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar på en ökning på 11 procent och sedan 2005 har siffran stigit med 51 procent.

 • Socialstyrelsen deltar på WHO:s världshälsoförsamling 2016-05-23 10:36

  Den 23-28 maj hålls WHO:s årliga världshälsoförsamling. På församlingen kommer flera viktiga frågor att avhandlas, bland annat hur WHO ska arbeta med framtida pandemiutbrott och andra hälsokriser. Socialstyrelsens generaldirektör deltar på församlingen och WHO:s styrelsemöte.

 • Få kommuner ger unga stöd mot extremism 2016-05-20 08:00

  Var tionde kommun i landet har kommit i kontakt med våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna. Vanligast är religiös extremism, visar Socialstyrelsens undersökning. Trots det är stödinsatser från kommunernas socialtjänster ovanliga.

 • Så kan socialtjänsten motverka extremism 2016-05-20 08:00

  Debattartikel av Ann Jönsson, utredare och Beatrice Hopstadius, enhetschef. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats 20 maj 2016.

 • Viss avancerad barnkirurgi blir rikssjukvård 2016-05-18 14:00

  Inom den avancerade barn- och ungdomskirurgin finns patientgrupper som vinner på att behandlingen definieras som rikssjukvård och centraliseras till en eller två kliniker i landet.

 • Familjerådgivningen fortsätter att öka i kommunerna 2016-05-18 09:00

  Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. Ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015. – Nästan hälften av ärendena handlar om att lösa problem och kunna fortsätta att leva tillsammans, säger statistikern Jesper Hörnblad.

 • Tonårsaborterna minskar 2016-05-17 09:00

  Under de senaste tio åren har tonårsaborterna minskat stadigt. Sen 2006 har aborter bland flickor i åldern 15–19 minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Knä mer lovande än tänder 2016-05-12 11:00

  Debattreplik av Carl-Erik Flodmark, docent i pediatrik, medicinskt sakkunnig, Andreas Cederlund, odont dr, sakkunnig i tandvård, Marcus Gry, teknisk doktor; enhetschef, epidemiologi och metodstöd och Lars-Torsten Larsson, docent, avdelningschef; samtliga Socialstyrelsen. Publicerad på Läkartidningens webbplats 12 maj 2016.

 • 390 000 fick insatser från den kommunala hälso- och sjukvården 2016-05-12 09:00

  Förra året fick drygt 390 000 personer insatser från den kommunala hälso- och sjukvården. Det visar Socialstyrelsens statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser för 2015.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter