/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Tidigt föräldrastöd kan hjälpa utsatta spädbarn 2017-10-16 08:00

  Att växa upp i ett hem med beroende, psykisk ohälsa eller sårbarhet kan få allvarliga konsekvenser för ett barn. Forskning visar att det kan vara avgörande för barnet att föräldrarna får extra stöd i föräldraskapet redan i spädbarnsåldern. Den 16-17/10 möts sakkunniga på en konferens med syfte att värna våra yngstas rätt till hälsa och utveckling.

 • Fortsatt stort behov av organdonatorer 2017-10-09 09:00

  Hittills i år har 139 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 27 personer dött i väntan på en transplantation. I dag inleds Donationsveckan, för att få fler att göra sin vilja att donera känd.

 • Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede 2017-10-05 09:00

  Vården av patienter som vårdas i livets slutskede måste bli bättre och mer jämlik. Som en del av förbättringsarbetet fastställer Socialstyrelsen nu nationella målnivåer som ska ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål inom området.

 • Fortsatta skillnader i glasögonbidrag till barn och unga 2017-10-03 09:00

  Nära 107 000 barn och unga mellan 8 och 19 år har beviljats glasögonbidrag under det första året med den nya lagen om bidrag för glasögon till vissa barn och unga. Men det finns skillnader i landstingens administration kring bidraget, och fler flickor än pojkar har fått bidrag. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

 • Antalet fallolyckor varierar stort över landet 2017-10-02 09:00

  Fallolyckor fortsätter att vara den olyckstyp som leder till flest dödsfall och flest sjukhusinläggningar. Det finns dock stora skillnader mellan kommuner och län, visar sammanställd statistik från Socialstyrelsen. Den här veckan pågår kampanjen Balansera mera som syftar till att förhindra fallolyckor.

 • Fallolyckor i hemmet ett folkhälsoproblem 2017-10-02 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör. Publicerad i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad den 2 oktober 2017.

 • Allt yngre tvångsvårdas för missbruk 2017-09-29 09:00

  Medianåldern bland de som tvångsvårdas för missbruk har minskat från 43 till 34 år mellan 2010 och 2016. Det visar ny statistik som Socialstyrelsen publicerar i dag.

 • Allt fler barn ammas längre 2017-09-28 09:00

  Amning bland de allra minsta barnen fortsätter att minska, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Samtidigt syns en svag ökning bland de något äldre barnen, nio respektive tolv månader.

 • Färre läggs in på sjukhus på grund av trafikolyckor 2017-09-27 09:00

  Allt färre skrivs in på sjukhus på grund av trafikolyckor. Även antalet som läggs in för skador på grund av våld och för självskador har minskat. Det visar ny statistik om skador och förgiftningar från Socialstyrelsen.

 • Diabetesvården har ännu inte nått målen 2017-09-21 09:00

  De nationella målnivåer som fastställts för diabetesvården i landet uppnås inte. En första uppföljning av målnivåerna visar att det är en bra bit kvar innan landsting och regioner lyckas nå upp till målen. Men uppföljningen visar också en del positiva resultat.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter