/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015 2016-04-28 09:00

  Hemtjänst och boendestöd var under 2015 de vanligaste socialtjänstinsatserna till personer i åldern 0-64 år med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2015.

 • Socialstyrelsen tecknar avtal om kunskapsprov 2016-04-26 10:00

  Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att nationellt ansvara för och genomföra kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU och EES. Från och med oktober 2016 ska läkarnas teoretiska och praktiska kunskaper kunna bedömas med kunskapsproven.

 • Socialtjänstinsatser till äldre 2015 2016-04-21 09:00

  Plats i särskilt boende, hemtjänst i bostaden samt trygghetslarm är fortsatt de vanligaste insatserna för äldre personer. Det visar Socialstyrelsens statistik om socialtjänstinsatser till äldre för 2015.

 • Magnetkamera kan öka säkerhet om barns ålder 2016-04-20 11:45

  Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd.

 • Fallolyckor och läkemedel utgör största riskerna för vårdskador inom kommunala hälso- och sjukvården 2016-04-14 10:00

  De största riskerna för personer att drabbas av vårdskador inom den kommunala hälso- och sjukvården utgörs av fallolyckor och läkemedel. Samtidigt behövs fler förebyggande insatser även inom andra områden, till exempel för att förhindra och behandla undernäring. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016.

 • Användningen av magsyremedicin ökar 2016-04-12 09:00

  Allt fler hämtar ut magsyremedel, och varje person hämtar ut betydlig större mängder än tidigare.

 • Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen 2016-04-07 09:00

  Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie. Det finns även en ökad risk för självmord.

 • Världshälsodagen – i år med fokus på diabetes 2016-04-07 09:00

  Idag den 7 april är det Världshälsodagen och i år är temat diabetes. Sjukdomen har ökat kraftigt i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det ungefär 9 procent av den vuxna befolkning som är drabbad. Mest ökar sjukdomen i låg- och medelinkomstländer.

 • "Vi kommer att förbättra dödsfallsstatistiken" 2016-04-04 13:00

  Debattreplik av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Mona Heurgren, avdelningschef, på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Nyheters webbplats 4 april 2016.

 • Ojämlika avgifter för hjälpmedel 2016-04-01 09:00

  Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet, både för barn och vuxna. Det visar Socialstyrelsens kartläggning. "Däremot skiftar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting", säger utredaren Malin Bruce.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter