/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stora skillnader i väntetider för plats på äldreboende 2018-02-23 09:00

  Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta för plats på särskilt boende. Fler äldre får vård för alkoholmissbruk - och antalet äldre med hemsjukvård har ökat. Det visar den nya rapporten Vård och omsorg om äldre från Socialstyrelsen, som också lyfter siffror rörande hemlöshet och läkemedelsanvändning bland äldre.

 • Marginell ökning av utomlänsvård 2018-02-22 09:00

  Knappt 5 procent av all sjukhusvård i Sverige sker i något annat landsting än patientens eget, visar en rapport från Socialstyrelsen. Andelen utomlänsvård inom den specialiserade vården har ökat något över åren och varierar kraftigt mellan olika landsting. Södermanland och Halland har högst andel utomlänsvård.

 • Se direktsändning från seminariet Utanförskapet och barnen 2018-02-21 15:15

  Torsdagen den 22 februari hålls ett frukostseminarium på Socialstyrelsen med titeln ”Utanförskapet och barnen – tidiga insatser ökar tryggheten”. Det handlar bland annat om erfarenheter från det utökade hembesöksprogram för förstagångsföräldrar som startade i Rinkeby år 2013. Seminariet kommer att direktsändas på Socialstyrelsens webbplats.

 • Flertal fall av suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga 2018-02-19 09:00

  Förra året identifierades 12 fall av suicid bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige. Det visar en kartläggning som Karolinska Institutet gjort på uppdrag av Socialstyrelsen.

 • "Psykopedagogisk behandling – en tidsbegränsad insats" 2018-02-15 09:00

  Debattreplik i Läkartidningen den 15 februari 2018 av projektledare Anders Berg samt företrädare för projektledningsgruppen NR depression och ångestsyndrom.

 • Väntetiderna inom vården fortsätter att öka 2018-02-15 09:00

  Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet, men med stora regionala skillnader. När det gäller den lagstadgade vårdgarantin är det inga av landets regioner och landsting som lever upp till den. Inom den planerade specialistvården får endast tre av fyra patienter sin operation inom maxtiden 90 dagar.

 • Nu prövas ny modell för nationell högspecialiserad vård 2018-02-12 15:30

  Socialstyrelsen prövar ett nytt arbetssätt för att identifiera högspecialiserad vård som bör bedrivas på nationell nivå. Områdena kvinnosjukvård och förlossning samt nervsystemets sjukdomar är först ut. Inom dessa har sex pilotområden valts ut, däribland avancerad kirurgi vid endometrios och avancerad Parkinsonbehandling.

 • Mer forskning behövs för förbättrad diagnostik av prostatacancer 2018-02-12 10:00

  Debattartikel av Lars-Torsten Larsson, Johanna Kain och Ola Bratt i Läkartidningen. Artikeln publicerades den 12 februari 2018.

 • Mer forskning om prostatacancerscreening behövs 2018-02-12 10:00

  Screening för prostatacancer med PSA-prov skulle kunna leda till att många män behandlas och drabbas av biverkningar, trots att deras cancer aldrig skulle ha blivit allvarlig. Kunskapen om tester som kan förbättra detta är inte tillräcklig. Därför kan Socialstyrelsen, likt de flesta andra länder, i dagsläget inte rekommendera screening.

 • "Riktlinjerna ger utrymme för flera terapier" 2018-02-06 19:00

  Debattreplik i Svenska Dagbladet den 6 februari 2018 av Lars-Torsten Larsson, Anders Berg och Mattias Fredricson samt företrädare för projektledningsgruppen NR depression och ångestsyndrom.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter