/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stödet till barn vars föräldrar är frihetsberövade behöver stärkas 2018-12-18 09:30

  Stödet till barn vars föräldrar är frihetsberövade är inte tillräckligt, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. Majoriteten av landets kommuner har inte specifika insatser eller utvecklat förebyggande arbete för dessa barn. Socialstyrelsens bedömning är att socialtjänsten behöver ökad kunskap inom området.

 • Totala cancerdödligheten minskar 2018-12-18 09:00

  År 2017 diagnostiserades 61 000 personer med någon form av elakartad cancer. Den åldersjusterade dödligheten i cancer minskar över tid, och den vanligaste cancerformen för män är prostatacancer och för kvinnor bröstcancer. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Insatser behövs för att minska antalet dödfödda barn 2018-12-14 10:00

  Varje år föds i snitt fyra döda barn per 1 000 födda barn i Sverige. Andelen har inte minskat under en tioårsperiod. Socialstyrelsen föreslår nu i en ny rapport flera insatser för att öka kunskapen och minska antalet barn som dör före födseln.

 • Allt färre drabbas av hjärtinfarkt 2018-12-13 09:00

  Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfarkt fortsätter att minska i Sverige, men skillnaderna mellan olika grupper är stora. Personer med låg utbildning drabbas oftare än andra. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Vården vid astma och KOL måste bli bättre 2018-12-11 09:00

  Vården behöver bli bättre på att upptäcka patienter med astma och KOL, och alltid erbjuda rökavvänjning. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL.

 • Onödiga läkemedel till äldre ska minska med checklista 2018-12-06 13:30

  Läkare och sjuksköterskor behöver bli bättre på diagnostisera symtom hos äldre. I synnerhet biverkningar av läkemedel. Därför har Socialstyrelsen tagit fram en diagnostisk checklista som ska göra det enklare att identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda orsaker till äldres ohälsa.

 • Antalet strokefall fortsätter att minska 2018-12-06 09:00

  Antalet personer som drabbas av stroke fortsätter att minska. 2017 insjuknade cirka 25 800 personer, vilket är ungefär 600 färre än 2016, visar statistik från Socialstyrelsen. Även dödligheten i sjukdomen minskar, men det finns regionala skillnader.

 • Kvinnor lider – vården säger att de är friska 2018-12-06 09:00

  Debattartikel av Elisabeth Eidem, utredare, och Olivia Wigzell generaldirektör. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 6 december 2018.

 • Flera åtgärder för bättre vård vid endometrios 2018-12-06 08:30

  Kunskapen om sjukdomen endometrios behöver bli betydligt bättre inom vården. Därför satsar Socialstyrelsen på en rad åtgärder. I dag släpps slutversionen av de nationella riktlinjerna och även en utbildning för vårdpersonal i syfte att öka kunskapen och förbättra vården.

 • Sänkta krav på utländska läkare vore förödande 2018-12-04 09:00

  Debattreplik av Magnus Hultin, docent, Umeå universitet, och Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen, med flera. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 4 december 2018.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter