/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Socialstyrelsen tillbakavisar kritik mot nya riktlinjer 2017-01-17 13:00

  Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef, med flera, som ett svar på kritik mot remissversionen av nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest på DN Debatt den 15 januari. Repliken publicerades på DN Debatt den 17 januari 2017.

 • Ny vårdform effektiv för unga på institution 2017-01-16 06:00

  Debattartikel av Socialstyrelsens gd Olivia Wigzell och Statens institutionsstyrelses gd Kent Ehliasson. Publicerad i Dagens Samhälle den 16 januari 2017.

 • Organdonatorer ökar för fjärde året i rad 2017-01-04 10:00

  Förra året blev 185 avlidna personer organdonatorer. Det är den högsta siffran som hittills noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas. 2015 blev 167 avlidna personer organdonatorer, årets siffra innebär alltså en ökning med drygt 10 procent.

 • Socialstyrelsen: Viktigt med samlat stöd för vård vid schizofreni 2017-01-02 15:03

  Debattreplik av Sofia von Malortie, utredare på Socialstyrelsen, med flera. Publicerad i Läkartidningen den 2 januari 2017.

 • KI och BTH tar fram ny studie om åldersbedömning 2016-12-20 12:00

  Karolinska Institutet (KI) och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) får i uppdrag av Socialstyrelsen att utföra en studie av magnetkameraundersökning som metod för åldersbedömning.

 • Gärna samtal om levnadsvanor – men frågor på webben passar inte alla 2016-12-15 10:00

  Kunskap om en patients levnadsvanor gör det lättare för hälso- och sjukvården att ge rätt behandling och stöd. Patienterna vill gärna berätta, men frågorna måste ställas på ett sätt som passar dem. Fyra av tio vill exempelvis inte svara på frågor om alkohol- och tobaksvanor i ett webbformulär, visar Socialstyrelsens rapport.

 • "Halvtid" för standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016-12-14 09:00

  Debattartikel av Ingrid Schmidt, projektledare, med flera, om utvärderingen av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Publicerad i Läkartidningen på webben den 14 december 2016.

 • Stora brister i den palliativa vården 2016-12-13 13:35

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Christina Broman, projektledare, om utvärderingen av palliativ vård i livets slutskede. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 13 december 2016.

 • Stora brister i vården i livets slutskede 2016-12-13 09:00

  Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får inte samtal om vårdens innehåll och riktning då de går in i livets slutfas. Personalen får inte tillräckligt med fortbildning och stöd. Det visar Socialstyrelsens utvärdering.

 • Många effektiva behandlingsmetoder mot depression och ångest 2016-12-08 09:00

  Förutom behandling med KBT och antidepressiva läkemedel lyfts magnetstimulering av hjärnan vid behandling av medelsvår till svår depression i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Behandling med ljusterapi och läkemedel som benzodiazepiner rekommenderas däremot inte.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter