/
/

Senast utgivna publikationer

Här hittar du Socialstyrelsens senast utgivna publikationer.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • von Hippel-Lindaus sjukdom – Folder 2017-07-11 11:47

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2016 2017-07-11 10:42

  Lägesrapporten är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå, och vänder sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården.

 • Shwachmans syndrom – Folder 2017-07-11 09:41

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Retinoblastom – Folder 2017-07-10 13:05

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Pelizaeus-Merzbachers sjukdom – Folder 2017-07-10 10:42

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Nemalinmyopati – Folder 2017-07-10 09:48

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Moyamoya – Folder 2017-07-10 08:34

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Mowat-Wilsons syndrom – Folder 2017-07-10 07:43

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Marfans syndrom – Folder 2017-07-07 14:24

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos – Folder 2017-07-07 13:49

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • IPEX-syndromet – Folder 2017-07-07 12:36

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Infantil neuronal ceroidlipofuscinos – Folder 2017-07-07 09:54

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • IgG4-relaterad sjukdom – Folder 2017-07-07 08:35

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Brosk-hårhypoplasisyndromet – Folder 2017-07-07 07:37

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Ataxia telangiectasia – Folder 2017-07-06 14:20

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Akut intermittent porfyri– Folder 2017-07-06 13:31

  Detta är en kort sammanfattning av den mer omfattande informationstexten om diagnosen som finns i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser.

 • Utvecklingen av diagnosen könsdysfori i Sverige 2017-07-05 09:00

  Antalet personer med könsdysfori ökar i befolkningen. I detta informationsblad ger Socialstyrelsen en översikt av utvecklingen över tid. Informationen vänder sig till professionen samt allmänt intresserade.

 • HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården 2017-07-04 09:00

  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Slutredovisning av uppdraget 2017-06-30 10:00

  Socialstyrelsen har genomfört en kompetenssatsning riktad till kommunerna under åren 2013–2016. I denna rapport lämnar vi en samlad bild av satsningen på att stärka kompetensen inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård, samt en bedömning av satsningens resultat.

 • Kompetenssatsning inom den sociala barn- och ungdomsvården – Redovisning av 2016 års satsning 2017-06-30 10:00

  I denna rapport redovisar Socialstyrelsen hur kommunerna har arbetat med kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården för att säkra en trygg och säker vård under 2016.

Kontakt

Mer hos oss

Sök publikationer