/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nya rekommendationer minskar skillnaderna i vården vid livets slut 2012-06-29 09:00

  Din diagnos och var i landet du bor har betydelse för vilken vård du får i livets slutskede. För att jämna ut skillnaderna borde all vård- och omsorgspersonal vidareutbildas inom palliativ vård. Det är en av flera nya rekommendationer som Socialstyrelsen presenterar i dag.

 • Skyddet för placerade barn förstärks 2012-06-28 09:30

  Inga barn ska riskera att fara illa i familjehem som inte är tillräckligt utredda. Genom Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd skärps bland annat kraven på hur socialtjänsten ska utreda familjehemmen. Alla placerade barn ska också få bättre information och möjlighet att komma till tals.

 • Linköpings kommun kan få betala en miljon 2012-06-27 09:15

  I Linköpings kommun riskerar personer med missbruksproblem att inte få det stöd och den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det anser Socialstyrelsen och kommunen kan nu tvingas betala en miljon kronor i böter om inte lagen följs.

 • Socialstyrelsens utredare föreslår ny lag för estetiska behandlingar 2012-06-20 10:00

  Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar och böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare i dag presenterar. Även 18-årsgräns för patienter samt ökade krav på information med betänketid och skriftligt medgivande ingår i förslaget.

 • SOS Alarm får kritik för bristande patientsäkerhet 2012-06-15 10:30

  SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Socialstyrelsen riktar kritik mot att vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen.

 • Bristande uppföljning drabbar personer med funktionsnedsättning 2012-06-14 10:00

  Bara 11 procent av kommunerna följer upp alla beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom ett år. ”Människor som har svårt att göra sina röster hörda riskerar att drabbas när ingen kontrollerar att insatserna fungerar” säger utredaren Staffan Söderberg som också konstaterar att 12 procent av gruppbostäderna har för många boende.

 • Socialstyrelsen kritiserar Mjölby kommun 2012-06-13 10:30

  Socialstyrelsen kritiserar omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun. Det finns flera allvarliga brister i nämndens handläggning av anmälningar som rör barn som riskerar att fara illa.

 • Inga entydiga skillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg 2012-05-30 09:00

  Det går inte att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Däremot har storleken på den enhet som utför olika insatser till äldre betydelse. Äldre som bor i små särskilda boenden är nöjdare än de som bor i stora boenden, visar en rapport från Socialstyrelsen.

 • Många kommuner saknar rutiner för att hindra att barn vräks 2012-05-29 08:00

  Endast fyra av tio kommuner har idag rutiner för att förebygga vräkning av barnfamiljer. Det visar Socialstyrelsens första öppna jämförelser av kommunernas arbete mot hemlöshet. Men resultatet visar också att ett utvecklingsarbete pågår i många kommuner.

 • Kortare väntetid för nya patienter i vården 2012-05-23 09:00

  Socialstyrelsens utvärdering av vårdgarantin och kömiljarden visar att tillgängligheten i vården har förbättrats för nya patienter mellan 2009 och 2011.