/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Antalet organdonatorer fortsätter att minska 2012-10-05 10:00

  Inför årets Donationsvecka visar Socialstyrelsens siffror att antalet avlidna organdonatorer hittills i år har minskat till 102 jämfört med 111 under samma period förra året. Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning.

 • Prao-elevs deltagande vid förlossning kritiseras 2012-09-21 09:30

  Socialstyrelsen kritiserar Skånes universitetssjukhus på flera punkter efter att en ung prao-elev tilläts att delta aktivt vid ett kejsarsnitt. Under handledning av läkaren fick eleven göra ett hudsnitt på patienten och även ge henne lokalbedövning.

 • Skärpta föreskrifter om äldres läkemedel träder i kraft 2012-08-30 09:00

  Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten. Det visar en ny studie. Den 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla.

 • Få patienter har fått tillgång till en fast vårdkontakt 2012-08-15 10:00

  Patienter som behöver insatser från flera delar av sjukvården har sedan 2010 lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården. Men mindre än hälften av vårdgivarna har haft patienter som fått nytta av den nya bestämmelsen. Socialstyrelsens utvärdering visar att många verksamheter inte har rutiner för hur den ska fungera i praktiken.

 • Socialstyrelsen beslutar om reglerna för bemanning i demensomsorgen 2012-07-02 09:00

  Gång på gång upptäcks allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen genom inspektioner och anmälningar. Äldre med demens lämnas utan tillsyn nattetid och personalen räcker inte till. I dag publicerar Socialstyrelsen nya regler om bemanning på äldreboenden där det bor demenssjuka. Behoven ska styra vilken omsorg de får.

 • Nya rekommendationer minskar skillnaderna i vården vid livets slut 2012-06-29 09:00

  Din diagnos och var i landet du bor har betydelse för vilken vård du får i livets slutskede. För att jämna ut skillnaderna borde all vård- och omsorgspersonal vidareutbildas inom palliativ vård. Det är en av flera nya rekommendationer som Socialstyrelsen presenterar i dag.

 • Skyddet för placerade barn förstärks 2012-06-28 09:30

  Inga barn ska riskera att fara illa i familjehem som inte är tillräckligt utredda. Genom Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd skärps bland annat kraven på hur socialtjänsten ska utreda familjehemmen. Alla placerade barn ska också få bättre information och möjlighet att komma till tals.

 • Linköpings kommun kan få betala en miljon 2012-06-27 09:15

  I Linköpings kommun riskerar personer med missbruksproblem att inte få det stöd och den hjälp de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Det anser Socialstyrelsen och kommunen kan nu tvingas betala en miljon kronor i böter om inte lagen följs.

 • Socialstyrelsens utredare föreslår ny lag för estetiska behandlingar 2012-06-20 10:00

  Krav på tillstånd för att få utföra estetiska behandlingar och böter eller fängelsestraff för den som bryter mot reglerna. Det är några av förslagen till ny lagstiftning som Socialstyrelsens särskilda utredare i dag presenterar. Även 18-årsgräns för patienter samt ökade krav på information med betänketid och skriftligt medgivande ingår i förslaget.

 • SOS Alarm får kritik för bristande patientsäkerhet 2012-06-15 10:30

  SOS Alarm följer upp för få samtal för att ha insyn i om bedömningar av vårdbehov och prioriteringar av ambulanser sker på ett tillfredsställande sätt. Socialstyrelsen riktar kritik mot att vårdgivaren inte uppfyller kraven i patientsäkerhetslagen.