/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Minskad dödlighet i cancer och hjärtinfarkt 2012-11-27 09:00

  Allt färre personer dör till följd av cancer och hjärtinfarkt. Det visar en ny stor jämförelse av svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det regionala ojämlikheter när det gäller exempelvis njursjukvård, behandling av benskörhet och landstingens kostnadseffektivitet. Även patienternas förtroende för vården skiftar kraftigt.

 • Stora skillnader i väntetid för cancervård 2012-10-30 11:35

  Väntetiderna för cancervård skiljer stort beroende på var i landet man bor. En ny rapport visar också att det ofta dröjer över en månad från att sjukvården diagnostiserat prostatacancer hos en person till att patienten informeras. "Tidsglappet innebär att patienten tvingas leva onödigt länge i ovisshet", säger projektledaren Marianne Hanning.

 • Kraftig ökning av adhd-läkemedel till vuxna 2012-10-29 10:00

  Antalet personer som behandlas med adhd-läkemedel har ökat kraftigt. Framförallt ökar förskrivningen till vuxna. Omkring 30 procent av dem får samtidigt fler andra narkotikaklassade preparat. En analys från Socialstyrelsen visar att det finns tecken på missbruk i gruppen.

 • Allt fler behöver långvarigt ekonomiskt bistånd 2012-10-25 09:00

  Andelen personer som långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Majoriteten av dem som söker ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet och sjukdom. Trots det saknas i hög utsträckning formaliserade rutiner för samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

 • Socialstyrelsen inleder nationell granskning av gruppbostäder 2012-10-24 09:15

  Socialstyrelsen kommer under november att inspektera 100 LSS-boenden för vuxna personer med utvecklingsstörning eller autism. I 10 av 52 berörda kommuner granskas också skälen bakom långa väntetider för verkställande av beslut om insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service.

 • Antalet organdonatorer fortsätter att minska 2012-10-05 10:00

  Inför årets Donationsvecka visar Socialstyrelsens siffror att antalet avlidna organdonatorer hittills i år har minskat till 102 jämfört med 111 under samma period förra året. Även organdonationerna från levande personer minskar, vilket är ett trendbrott efter flera års ökning.

 • Prao-elevs deltagande vid förlossning kritiseras 2012-09-21 09:30

  Socialstyrelsen kritiserar Skånes universitetssjukhus på flera punkter efter att en ung prao-elev tilläts att delta aktivt vid ett kejsarsnitt. Under handledning av läkaren fick eleven göra ett hudsnitt på patienten och även ge henne lokalbedövning.

 • Skärpta föreskrifter om äldres läkemedel träder i kraft 2012-08-30 09:00

  Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten. Det visar en ny studie. Den 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla.

 • Få patienter har fått tillgång till en fast vårdkontakt 2012-08-15 10:00

  Patienter som behöver insatser från flera delar av sjukvården har sedan 2010 lagstadgad rätt till en kontaktperson som samordnar vården. Men mindre än hälften av vårdgivarna har haft patienter som fått nytta av den nya bestämmelsen. Socialstyrelsens utvärdering visar att många verksamheter inte har rutiner för hur den ska fungera i praktiken.

 • Socialstyrelsen beslutar om reglerna för bemanning i demensomsorgen 2012-07-02 09:00

  Gång på gång upptäcks allvarliga missförhållanden inom äldreomsorgen genom inspektioner och anmälningar. Äldre med demens lämnas utan tillsyn nattetid och personalen räcker inte till. I dag publicerar Socialstyrelsen nya regler om bemanning på äldreboenden där det bor demenssjuka. Behoven ska styra vilken omsorg de får.