/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Stort behov av utveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor 2013-06-18 09:00

  Färre än 30 procent av landets kommuner följer systematiskt upp sina insatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Än färre, bara 17 procent, frågar efter våldsutsattas åsikter och använder sig av dem för att utveckla arbetet, visar Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till brottsoffer.

 • Tydligt förhöjd dödlighet bland äldre med psykofarmaka 2013-06-17 09:00

  Många äldre med psykisk sjukdom får inte lämplig vård – och det ger allvarliga konsekvenser. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen. Äldre som långvarigt behandlas med psykofarmaka har exempelvis ökad dödlighet och risk att drabbas av fallolyckor och mag-tarmblödningar.

 • Socialstyrelsen föreslår nationell screening av tarmcancer 2013-06-13 09:00

  Tjock- och ändtarmscancer är den näst mest dödliga cancerformen i Sverige, nästan 2 700 avlider i sjukdomen varje år. Men det finns en effektiv metod för att upptäcka cancern tidigt. Därför rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården erbjuder alla i åldrarna 60-74 år att testa sig vartannat år.

 • PIP-implantat bör opereras ut i förebyggande syfte 2013-06-04 13:00

  Bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothése (PIP) har sämre mekanisk hållbarhet och innehåller i en del fall ett vävnadsirriterande ämne i väsentligt högre grad än andra silikonbröstimplantat.

 • Ny kartläggning av hemlöshet bland EU-migranter 2013-05-28 09:00

  Åtta av tio hemlösa EU-migranter i Sverige är män. Hälften sover utomhus eller i tält, bil eller husvagn. De är här för att söka arbete, men blir snabbt hemlösa när jobben och därmed inkomsterna uteblir. Det är några av resultaten i en ny rapport från Socialstyrelsen om hemlöshet bland utrikesfödda.

 • Många saknar garanti om snabbt svar på trygghetslarm 2013-05-16 10:00

  Äldre med trygghetslarm har inte samma förutsättningar att känna sig trygga i alla delar av landet. 43 procent av kommunerna garanterar svar på larmet inom fem minuter medan 46 procent inte lämnar någon tidsgaranti alls. Det visar Äldreguiden, som i dag uppdateras med nya uppgifter på kommun- och enhetsnivå.

 • Stora skillnader i väntetid mellan landstingen 2013-05-15 09:00

  Väntetiderna inom primärvård och specialistvård har minskat över åren. Men fortfarande är skillnaderna mellan landstingen stora.

 • Kraftiga skillnader i väntetider vid landets akuter 2013-04-26 10:00

  Ett besök på någon av akuterna i Uppsala län tar i genomsnitt en och en halv timme längre än på akuterna i Norrbotten. Men inget landsting lever upp till de målnivåer de satt upp. Det är några av slutsatserna i en ny utvärdering, som också visar att äldre får träffa läkare tidigare än andra samtidigt som deras akutbesök genomgående tar längre tid.

 • Stora brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete 2013-04-24 11:00

  Ansvariga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre på att utreda händelser och arbeta hårdare med systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga skador och missförhållanden. Slutsatserna dras i Socialstyrelsens årliga tillsynsrapport som idag överlämnades till regeringen.

 • Majoritet svenskar osäkra på hur hög tandläkarräkningen blir 2013-04-05 09:00

  En majoritet av svenskarna, 64 procent, får inte besked om vad tandvårdsbehandlingen kommer att kosta. Det visar en ny undersökning som presenteras i Socialstyrelsens utvärdering av den nationella tandhälsan.