/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Hudcancer den cancerform som ökar mest 2014-01-15 15:20

  Under 2012 rapporterades 57 270 fall av elakartad cancer till cancerregistret, i nivå med året före, av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Bland de olika cancerformerna har malignt melanom och övrig hudcancer den snabbaste ökningstakten.

 • Väntan på akuten allt längre 2013-12-11 11:30

  Väntetiden på landets akutmottagningar blir allt längre och skillnaderna i landet är kraftiga. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar vid sjukhus.

 • Stor förbättringspotential för behandling av diabetes 2013-12-03 10:00

  Överlevnaden för dem som drabbas av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar förbättras. Blodtryck och blodfetter kan sänkas för fler diabetespatienter, och antalet operationer vid svår fetma ökar. När patienterna själva skattar vården får sjukhusen bättre betyg än vårdcentralerna.

 • Oacceptabla skillnader i väntetid för cancerpatienter 2013-10-30 09:00

  För tredje året i rad visar Socialstyrelsens granskning att de stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård består.

 • Små kommuner saknar ofta juridisk kompetens om ekonomiskt bistånd 2013-10-29 09:00

  Mer än hälften av landets kommuner saknar juridiskt stöd vid handläggningen av ekonomiskt bistånd. En stor majoritet saknar rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter. Samtidigt ökar behovet av långvarig hjälp med försörjningen i hela landet.

 • Omfattande arbete om de mest sjuka äldre 2013-10-02 09:00

  Socialstyrelsen presenterar idag sina satsningar för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det handlar bland annat om utvecklade nationella riktlinjer och underlag för statistikinsamling, öppna jämförelser och utbildningar.

 • Säkrare vård för extremt för tidigt födda 2013-10-01 09:30

  Risken att barn som föds före den 28 graviditetsveckan dör minskar om vården sker vid ett universitetssjukhus, dessutom minskar riskerna för allvarliga hjärnskador. Socialstyrelsen rekommenderar nu hälso- och sjukvården att förbättra ambulanstransporterna så att skillnaderna i tillgång till specialiserad vård jämnas ut i landet.

 • Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp 2013-09-10 09:00

  Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden.

 • Färre barn avlider till följd av olyckor 2013-08-22 09:00

  Äldre i Sverige avlider framförallt av hjärt- och kärlsjukdomar, medan medelålders personer i huvudsak dör i cancer. Tumörer är också den främsta dödsorsaken bland barn, därefter olyckor och medfödda missbildningar. Men färre barn drabbas i dag av olyckor med dödlig utgång än för tio år sedan, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2012.

 • Socialstyrelsen vill reglera skönhetsbranschen 2013-07-03 09:00

  Skönhetsoperationer och injektioner med till exempel botox och fillers bör i framtiden omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Socialstyrelsen presenterar i dag sitt förslag till en ökad rättslig reglering av estetiska behandlingar för regeringen.