/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • PIP-implantat bör opereras ut i förebyggande syfte 2013-06-04 13:00

  Bröstimplantat tillverkade av Poly Implant Prothése (PIP) har sämre mekanisk hållbarhet och innehåller i en del fall ett vävnadsirriterande ämne i väsentligt högre grad än andra silikonbröstimplantat.

 • Ny kartläggning av hemlöshet bland EU-migranter 2013-05-28 09:00

  Åtta av tio hemlösa EU-migranter i Sverige är män. Hälften sover utomhus eller i tält, bil eller husvagn. De är här för att söka arbete, men blir snabbt hemlösa när jobben och därmed inkomsterna uteblir. Det är några av resultaten i en ny rapport från Socialstyrelsen om hemlöshet bland utrikesfödda.

 • Många saknar garanti om snabbt svar på trygghetslarm 2013-05-16 10:00

  Äldre med trygghetslarm har inte samma förutsättningar att känna sig trygga i alla delar av landet. 43 procent av kommunerna garanterar svar på larmet inom fem minuter medan 46 procent inte lämnar någon tidsgaranti alls. Det visar Äldreguiden, som i dag uppdateras med nya uppgifter på kommun- och enhetsnivå.

 • Stora skillnader i väntetid mellan landstingen 2013-05-15 09:00

  Väntetiderna inom primärvård och specialistvård har minskat över åren. Men fortfarande är skillnaderna mellan landstingen stora.

 • Kraftiga skillnader i väntetider vid landets akuter 2013-04-26 10:00

  Ett besök på någon av akuterna i Uppsala län tar i genomsnitt en och en halv timme längre än på akuterna i Norrbotten. Men inget landsting lever upp till de målnivåer de satt upp. Det är några av slutsatserna i en ny utvärdering, som också visar att äldre får träffa läkare tidigare än andra samtidigt som deras akutbesök genomgående tar längre tid.

 • Stora brister i vårdens och omsorgens kvalitetsarbete 2013-04-24 11:00

  Ansvariga för hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste bli bättre på att utreda händelser och arbeta hårdare med systematiskt kvalitetsarbete för att förebygga skador och missförhållanden. Slutsatserna dras i Socialstyrelsens årliga tillsynsrapport som idag överlämnades till regeringen.

 • Majoritet svenskar osäkra på hur hög tandläkarräkningen blir 2013-04-05 09:00

  En majoritet av svenskarna, 64 procent, får inte besked om vad tandvårdsbehandlingen kommer att kosta. Det visar en ny undersökning som presenteras i Socialstyrelsens utvärdering av den nationella tandhälsan.

 • Stroke ökar i yngre medelåldern 2013-03-25 10:00

  Allt färre i befolkningen drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Men bland kvinnor och män 35–44 år har risken att få stroke ökat med 21 respektive 15 procent sedan mitten på 1990-talet. Särskilt oroande är resultaten bland dem med kort utbildning.

 • Kraftig underrapportering av ECT 2013-03-06 10:00

  Knappt hälften av de cirka 40 000 ECT-behandlingar som utfördes i landet under ett år rapporterades in till Socialstyrelsens patientregister. Dels finns en kraftig underrapportering från landstingen. Dels utförs många elbehandlingar av annan personal än läkare, och då omfattas inte vårdgivaren av uppgiftsskyldigheten.

 • Lägre utbildade får sämre resultat av cancervård 2013-03-05 10:00

  Patienter med tjock- och ändtarmscancer med en lägre utbildningsnivå får inte i samma utsträckning den diagnostik och behandling som Socialstyrelsen rekommenderar. Dessutom är resultatet av vården sämre än för dem med högre utbildning. Samma tendens finns inom bröst-och prostatacancervården.