/
/

Pressmeddelanden

Här hittar du de senaste pressmeddelandena från Socialstyrelsen.

Prenumerera på våra pressmeddelanden

Information om hur dina personuppgifter behandlas när du prenumererar på våra pressmeddelanden

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Brister i utredning och behandling av personer med demens 2014-03-06 09:00

  Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom, får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom.

 • Få barn i familjehem adopteras 2014-03-03 15:00

  Socialtjänsten väcker frågan om adoption i väldigt liten utsträckning och för ytterst få barn. Det framgår av Socialstyrelsens kartläggning "Nationella adoptioner av barn i familjehem".

 • Vård till papperslösa bör ges utifrån behov 2014-02-28 09:00

  Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå”. Slutsatsen är att bara den ansvariga läkaren som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder sjukdomstillståndet kräver.

 • Ny studie knyter fler dödsfall och insjuknanden till tobakrökning 2014-02-27 09:00

  Tobaksrökning dödade uppskattningsvis 12 000 rökare per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade runt 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar per år under samma period. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen.

 • Utvidgad uppgiftsskyldighet för psykiatrisk vård 2014-02-26 11:00

  Fler än tre av fyra besök i den psykiatriska öppenvården sker hos andra än läkare. Många behandlingar rapporteras därför inte till patientregistret. För en bättre uppföljning av vården föreslår Socialstyrelsen att insatser av andra yrkesgrupper ska rapporteras.

 • Bristande myndighetsstöd vid dödligt relationsvåld 2014-02-03 10:00

  Socialstyrelsen har sedan 2012 utrett tolv kvinnors död efter att de utsatts för brott av en man som de haft en nära relation med. Flertalet hade haft kontakt med myndigheter som kände till våldet. I dödsfallsutredningarna finns exempel på att efterlevnaden av lagar och regelverk brister.

 • Vanligare med lugnande medel och sömnpreparat för lågutbildade kvinnor 2014-02-03 09:00

  Lågutbildade kvinnor använder nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat än högutbildade kvinnor. Det är ett av resultaten i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vården och omsorgen.

 • Fortsatt brist på läkare och specialistsjuksköterskor 2014-01-31 09:30

  Efterfrågan är större än tillgången på vårdpersonal inom en lång rad områden, framför allt saknas specialiserade läkare och sjuksköterskor. Den rådande bristen på barnmorskor väntas bli än större framöver på många håll. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds och tandvårdspersonal.

 • Hudcancer den cancerform som ökar mest 2014-01-15 15:20

  Under 2012 rapporterades 57 270 fall av elakartad cancer till cancerregistret, i nivå med året före, av dessa fick 45 413 personer en cancerdiagnos för första gången. Bland de olika cancerformerna har malignt melanom och övrig hudcancer den snabbaste ökningstakten.

 • Väntan på akuten allt längre 2013-12-11 11:30

  Väntetiden på landets akutmottagningar blir allt längre och skillnaderna i landet är kraftiga. Det visar Socialstyrelsens kartläggning av väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar vid sjukhus.