/
/
/

#upptäckvåldet: En nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation

Socialstyrelsen välkomnar dig till en dag med intressanta föreläsningar och angelägna diskussioner om att upptäcka våld och bemöta utsatta för våld. Under dagen presenteras olika metodstöd för dig som möter våldsutsatta i ditt arbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur våld kan förekomma i olika situationer och diskutera möjligheter och svårigheter i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld.

Vi avslutar dagen med en paneldebatt om samhällets stöd och framtida arbete. I anmälan kan du lämna din fråga inför paneldebatten.

Före, under och efter konferensen twittrar vi på #upptäckvåldet

Gör det du med!

Konferensen riktar sig till personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Datum och tid

18 december - 18 december 2018

Plats

Folkets hus, Barnhusgatan 12–14 Stockholm.

Arrangörer

Socialstyrelsen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 30 november 2018.

Information

Konferensen är kostnadsfri.

#upptäckvåldet är en nationell satsning under hösten 2018 som syftar till att öka kunskapen, inom socialtjänsten och närliggande yrkesområden, om våld och sexuella övergrepp riktade mot flickor och kvinnor med erfarenhet av missbruk och drogberoende, prostitution och människohandel, med funktionsnedsättning och mot äldre kvinnor. Satsningen genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan.

Kontakt