Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

#upptäckvåldet: En nationell samling för att synliggöra våld och sexuella övergrepp – oavsett livssituation

Socialstyrelsen välkomnade till en dag med föreläsningar och diskussioner om att upptäcka våld och om att bemöta personer som blivit utsatta för våld. Under dagen presenterades olika metodstöd för personer som möter våldsutsatta i sitt arbete inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Nationell samling för att lyssna på upprop från #metoo 

Deltagare från hela landet samlades den 18 december 2018 på Folkets hus i Stockholm för att lyssna till röster från #metoo-upprop och diskutera hur samhällets bemötande av våldsutsatta flickor och kvinnor kan förbättras.

Konferensen #upptäckvåldet riktade sig främst till personal inom socialtjänsten och närliggande verksamheter. Syftet var att sprida information om de metodstöd som finns, och diskutera hur samhällets olika aktörer kan bli bättre på att upptäcka våld och sexuella övergrepp hos utsatta grupper och hur bemötandet av våldsutsatta kan bli bra och jämlikt – oavsett livssituation.

Efter helgerna kommer vi att lägga ut information från de presentationer som visades under dagen samt en filmdokumentation.

Bild från konferensen Upptäck våldet

Deltagare från hela landet samlades på konferensen #upptäckvåldet

Datum och tid

18 december - 18 december 2018

Information

#upptäckvåldet är en nationell satsning under hösten 2018 som syftar till att öka kunskapen, inom socialtjänsten och närliggande yrkesområden, om våld och sexuella övergrepp riktade mot flickor och kvinnor med erfarenhet av missbruk och drogberoende, prostitution och människohandel, med funktionsnedsättning och mot äldre kvinnor. Satsningen genomförs av Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samverkan.

Kontakt