/
/
/

Patientsäkerhetskonferensen 21-22 september

På årets konferens lyfts frågor om bland annat patientsäkerhet i hemsjukvården, att förebygga smittspridning, säker läkemedelshantering och vikten av att lära av händelser och sprida goda resultat.

banner till patientsäkerhetskonferensen

 

I anslutning till Patientsäkerhetskonferensen den 21–22 september arrangeras Äldreriksdagen den 20-21 september.

Programmet samordnas mellan konferenserna och den 21 september blir en gemensam dag för de båda konferenserna.

Under Patientsäkerhetskonferensen kan deltagaren gå på seminarier och föreläsningar och besöka monterutställningen där bland annat Socialstyrelsen deltar med en monter i en gemensam yta tillsammans med Folkhälsomyndigheten, IVO och Läkemedelsverket.

Medverkande

Socialstyrelsen deltar med experter inom olika sakområden som svarar på frågor i vår monter.

Konferensen riktar sig till

Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse för patientsäkerhetsfrågor:

  • personal inom hälso- och sjukvård
  • du som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor
  • myndigheter
  • akademi
  • näringsliv.

Datum och tid

21 september - 22 september 2016

Dag 1 klockan 10.00–17.00 (vissa programpunkter från 08.30) och Dag 2 klockan 08.30–16.00

Plats

Stockholmsmässan i Älvsjö

Arrangörer

Patientsäkerhetskonferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting i samverkan med bland andra Socialstyrelsen och andra myndigheter, yrkesorganisationer, fackförbund och branschorganisationer inom hälso-och sjukvård.

Avgift

4 000 kronor exklusive moms för 2 dagars konferens. I avgiften ingår plenumföreläsningar, seminarier, utställning, dokumentation, lunch och fika. Du kan även välja att köpa till middag den 21 september för 450 kronor.

Anmälan

Anmälan hålls uppe till konferensen är fullbokad, dock längst fram till den 5 september 2016.

Information

Patientsäkerhetskonferensen är med sin blandning av strategiska seminarier och praktiska idéer Sveriges största och mest uppskattade konferens inom området. 55 procent av deltagarna på Patientsäkerhetskonferensen 2014 gav allra högsta betyget och var mycket nöjda där förväntningarna infriades i högsta grad.

Kontakt

Louise Djurberg
075-247  41 79

Mer hos oss

Patientsäkerhet