Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Se webbsändning av seminariet Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården

Den 17 januari 2018 anordnades seminariet Ökad psykisk ohälsa – så kan nya nationella riktlinjer stödja vården. Ta del av webbsändningen här.

 

Seminariet tar avstamp i slutversionen av våra nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, som publiceras i december. Kan riktlinjerna göra skillnad för personer med psykisk ohälsa? Och hur kan vi möta behoven?

Syftet är att med inbjudna aktörer diskutera vad vården kan göra för att möta den ökande psykiska ohälsan i befolkningen. Behovet är idag avsevärt större än tillgången och därför ger Socialstyrelsens nationella riktlinjer ett stöd vid prioriteringar och vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Seminariet spelades in 17 januari 2018.

Medverkande

  • Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
  • Lars-Torsten Larsson, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Annalena Pejok, psykolog, Byske hälsocentral Västerbottens läns landsting, samt kontaktperson för det nationella nätverket för primärvårdspsykologer.
  • Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin, Göteborgs universitet, specialistläkare i allmänmedicin samt områdesansvarig primärvård i riktlinjearbetet
  • Tord Ivarsson, docent, barn- och ungdomspsykiatri, Göteborgs universitet, Forsker i Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) samt områdesansvarig barn och ungdomar i riktlinjerarbetet.
  • Lise-Lotte Risö Bergerlind, psykiater, legitimerad psykoterapeut, Chef Regionalt kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland och Prioriteringsordförande i NR  
  • Moderator: Ola Billger, kommunikationschef Socialstyrelsen

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa.

-

Kontaktinformation

-

Datum och tid

17 januari - 17 januari 2018

Plats

-

Arrangörer

-

Anmälan

-

Information

-

Kontakt

Susann Werner
075-247 30 33