/
/
/

Nationell HFS-konferens och Utvecklingskraft

Socialstyrelsen är medarrangör för Nationell HFS-konferens och Utvecklingskraft där vårdens verkliga förbättringsarbeten sätts i fokus.

HFS (nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård) och Utvecklingskraft går samman och erbjuder en gemensam mötesplats.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård. Under dagarna fördjupar vi oss i frågan "Hur ska vi arbeta tillsammans för att uppnå en god, jämlik hälsa och sjukvård"?

Datum och tid

30 maj - 31 maj 2017

Plats

Elmia, Jönköping

Kontakt