/
/
/

Landstingens krisberedskap 2017

Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konferensen Landstingens krisberedskap 2017.

Kompletterande information finns på SKL:s konferenssida om Landstingens krisberedskap 2017.

Datum och tid

15 mars - 16 mars 2017

Plats

Stockholm:

Högberga Gård, Grindstigen 5-6, Lidingö

Information

Målgrupp

Landstingens beredskapschefer, beredskapssamordnare, säkerhetschefer, risksamordnare och beredskapsöverläkare. Departement och vissa centrala myndigheter. Katastrofmedicinska kunskapscenter.

Kontakt

Annika Ström
075-247 32 74

SKL
Markus Planmo
08-452 79 65

Mer hos oss

Krisberedskap