/
/
/

Landstingens krisberedskap 2016

Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar årligen en konferens om landstingens krisberedskap. SKL är huvudarrangör för 2016 års konferens.

I samband med konferensen anordnas även möte med SKL:s Nätverket för landstingens krisberedskap (NLK).

Kompletterande information med program och anmälan finns på SKL:s konferenssida om Landstingens krisberedskap 2016.

Kort om programmet

Dag 1: Den 16 mars

  • Nytt från Socialstyrelsen, MSB och SKL
  • Flyktingsituationen
  • Krisberedskap i kollektivtrafiken
  • Folkhälsomyndighetens beredskap mot hälsohot
  • Svenska nationella ambulansflyget

Dag 2: Den 17 mars

  • Regional psykologisk och social krisberedskap samt krisstöd
  • Krisberedskap i regional utveckling
  • Utvecklingen av det civila försvaret

Datum och tid

16 mars - 17 mars 2016

Plats

Högberga Gård, Grindstigen 5-6, Lidingö

Information

Målgrupp: Landstingens beredskapschefer, beredskapssamordnare, säkerhetschefer, risksamordnare och beredskapsöverläkare. Departement och vissa centrala myndigheter. Katastrofmedicinska kunskapscenter.

Kontakt

Annika Ström
075-247 32 74

SKL
Markus Planmo
08-452 79 65