/
/
/

Systematisk uppföljning – ett steg i utvecklingen av missbruksvården

Socialstyrelsen och Umeå universitet bjuder in till en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvården.

Konferensen ger exempel på både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap, från systematisk uppföljning med de två instrumenten ASI* och UBÅT** och vad denna kunskap kan användas till.

Genom att använda ASI och UBÅT som bas för systematiskt uppföljning kan verksamheterna få kunskap om klienter och insatser. Rätt använd kan denna kunskap bidra till utvecklingen av missbruksvården.

Både svenska och internationella forskare deltar i konferensen. Huvudtalare är Kim Meuser och Lena Lundgren, Boston University, USA.

Konferensen vänder sig till chefer, utvecklingsansvariga och handläggare i offentlig och privat missbruks- och beroendevård.

Datum och tid

21 oktober - 21 oktober 2016

Klockan 09.00–16.30. Registrering från klockan 09.00

Plats

Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8

Arrangörer

Socialstyrelsen och Umeå universitet

Avgift

Konferensavgift: 1 200 kronor, exklusive moms (1 500 kronor, inklusive moms)

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 14 oktober 2016

Anmälan är bindande men om du får förhinder kan du överlåta platsen till någon annan.

Information

*ASI (Addiction Severity Index) - ASI är en standardiserad och strukturerad intervju som främst är avsedd för användning i missbruks- och beroendevården och drogrelaterad behandlingsforskning.

**UBÅT står för Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder och är ett formulär för dokumentation av insatser.

Kontakt

Siv Nyström
075-247 30 54