/
/
/

Genomförda konferenser och kurser

Här hittar du information om genomförda konferenser och kurser där det finns dokumentation att ladda ner.

 • Hur minskar vi narkotikadödligheten? Konferens/seminarium | (Hela riket) 30 - 30 maj 2017
  Välkommen till Socialstyrelsens frukostseminarium ” Hur minskar vi narkotikadödligheten?”.
 • Every Child has the Right to... – 2nd International Young Carers Conference Konferens/seminarium | (Hela riket) 29 - 31 maj 2017
  Socialstyrelsen var medarrangör i konferensen Every Child has the Right to...– 2nd International Young Carers Conference, 2017. Den han...
 • Funktionshinder i tiden 2017 Konferens/seminarium | (Hela riket) 06 - 06 april 2017
  Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in till konferensen Funktionshinder i tiden.
 • Landstingens krisberedskap 2017 Konferens/seminarium | (Hela riket) 15 - 16 mars 2017
  Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konferensen Landstingens krisbered...
 • Systematisk uppföljning – ett steg i utvecklingen av missbruksvården Konferens/seminarium | (Hela riket) 21 - 21 oktober 2016
  Socialstyrelsen och Umeå universitet bjuder in till en konferens om att använda systematisk uppföljning i utvecklingen av missbruksvård...
 • drogFOKUS 2016 Konferens/seminarium | (Hela riket) 19 - 20 oktober 2016
  Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med flera myndigheter och organisationer konferensen drogFOKUS. Syftet är att stärka kunskapsläg...
 • Patientsäkerhetskonferensen 21-22 september Konferens/seminarium | (Hela riket) 21 - 22 september 2016
  På årets konferens lyfts frågor om bland annat patientsäkerhet i hemsjukvården, att förebygga smittspridning, säker läkemedelshantering...
 • Socialstyrelsen i Almedalen 2016 Konferens/seminarium | (Hela riket) 05 - 05 juli 2016
  Socialstyrelsen arrangerade följande två seminarier under Almedalsveckan 2016.
 • Är vi på rätt väg med våra insatser i sjukvården för alkoholproblem? Konferens/seminarium | (Hela riket) 27 - 27 maj 2016
  Socialstyrelsen genomför i samverkan med INEBRIA, Läkaresällskapet, Karolinska institutet och Systembolaget en konferens om läget inom ...
 • NPF-forum 19-20 maj Konferens/seminarium | (Hela riket) 19 - 20 maj 2016
  NPF-forum är riksförbudet Attentions nationella konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen är tillsammans m...
 • Landstingens krisberedskap 2016 Konferens/seminarium | (Hela riket) 16 - 17 mars 2016
  Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arrangerar årligen en konf...
 • Läkemedelsriksdagen 2016 Konferens/seminarium | (Hela riket) 15 - 15 mars 2016
  Läkemedelsriksdagen arrangeras årligen av Läkemedelsakademin på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.
 • Hack for Sweden 2016 Konferens/seminarium | (Hela riket) 12 - 13 mars 2016
  Hack for Sweden är en tävling där studenter, datajournalister och utvecklare skapar nya produkter och tjänster med hjälp av myndigheter...
 • Användarforum 2016 Konferens/seminarium | (Hela riket) 16 - 16 februari 2016
  Användarforum riktar sig till dig som arbetar med fackspråk och informationsstruktur i vård och omsorg. Socialstyrelsens samlingsnamn f...
 • Medicinska riksstämman 2015 Konferens/seminarium | (Hela riket) 03 - 04 december 2015
  Välkommen att samtala med och lyssna till Socialstyrelsen på Medicinska riksstämman den 3–4 december på Stockholm Waterfront. Årets tem...