/
/
/

Funktionshindersperspektivet i de globala målen och Agenda 2030

Socialstyrelsen arrangerar, tillsammans med Lika Unika, seminariet Funktionshindersperspektivet i de globala målen och Agenda 2030.

De globala målen och Agenda 2030 syftar bland annat till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. I målen tas även funktionshindersperspektivet upp, dels övergripande och dels mer specifikt till exempel när det gäller minskad ojämlikhet och hållbar stadsutveckling.

Seminariet kommer att lyfta olika aspekter av detta. Vad görs för att förverkliga de globala målen i Agenda 2030 ur ett funktionshindersperspektiv? Hur långt har vi kommit i dag? Vilken koppling finns mellan Agenda 2030 och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Seminariet vänder sig till dig som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med funktionshindersfrågor och som är intresserad av vilken roll de globala målen har för den nationella funktionshinderspolitiken.

Datum och tid

28 september - 28 september 2017

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm

Arrangörer

Socialstyrelsen och Lika Unika

Avgift

Avgiftsfri

Anmälan

Anmälan

Kontakt

Socialstyrelsen
Karin Flyckt
075-247 30 00

Lika Unika
Maria Johansson

Mer hos oss

Funktionshinder