/
/
/

Framtidens vårdkompetens

Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en nationell konferens om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen har tillsammans med Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ett gemensamt regeringsuppdrag om komptensförsörjning i hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet.

För att öka erfarenhets- och kunskapsutbytet mellan de berörda aktörerna bjuder vi in till en nationell startkonferens där vi visar på goda exempel och skapar oss en bild av vad som redan i dag görs regionalt, nationellt och internationellt.

Vi ser också fram emot att få synpunkter och förslag till det pågående och fortsatta arbetet med vårt uppdrag.

 

Datum och tid

15 juni - 15 juni 2017

Plats

Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Arrangörer

Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet

Anmälan

Från och med mitten av mars kommer det att gå att anmäla sig till konferensen.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00