/
/
/

Forskning inom Socialstyrelsens kunskapscentrum till nytta för civilt försvar inom sjukvården

Socialstyrelsen arrangerar ett symposium om forskning inom katastrofmedicin.

Socialstyrelsens kunskapscentrum inom katastrofmedicin, katastrofpsykiatri, katastroftoxikologi och strålningsmedicin
vid katastrofer kommer att berätta om sin forskning med tid i programmet för diskussioner. Det övergripande temat är Forskning till nytta för civilt försvar inom sjukvården.

Målgrupp

Symposiet riktar sig exempelvis till er som arbetar med planering, beredskap eller utbildning inom prehospital och hospital akutsjukvård, vilket inkluderar både somatiska och psykosociala aspekter. Symposiet kan även vara intressant för bl.a. räddningsledare inom räddningstjänsten.

Datum och tid

13 juni - 13 juni 2017

Tider kl 9-16.

Plats

Södersjukhuset, Stockholm

Arrangörer

Socialstyrelsen

Anmälan

Anmäl dig senast 1 juni genom att skicka uppgifter om namn, arbetsplats och befattning.

Meddela samtidigt eventuella kostallergier eller vegetarisk mat. Om du får förhinder ber vi dig meddela oss så snart som möjligt.

Program

Läs hela programmet här

Information

Den 14 juni 2017 arrangerar Socialstyrelsens kunskapscentrum för katastroftoxikologi (KcC) ett seminarium om personsanering.

Information om seminariet finns på KcCs webbplats under rubriken Aktuellt.

Kontakt

Susannah Sigurdsson
075-247 30 82

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut
Ulrika Bergström
08-555 038 32

Mer hos oss

Krisberedskap