/
/
/

Forskardagen 2017

Socialstyrelsen är medarrangör för Forskardagen 2017, en konferens för registerforskning i Stockholm.

Ett av syftena med dagen är att informera om hur du som forskare på bästa sätt kan ta del av flera olika myndigheters registerdata och tjänster.

Under dagen kommer du bland annat kunna höra Cecilia Magnusson Sjöberg, särskild utredare för Forskningsdatautredningen, berätta om sitt arbete. Du kommer även kunna ta del av informativa seminarier om personuppgiftsbehandling, offentlighet och sekretess. Alla arrangerande myndigheterna kommer hålla egna, mer djupgående seminarier och finnas tillgängliga för dialog. 

Datum och tid

03 oktober - 03 oktober 2017

Plats

Stockholm

Arrangörer

SCB, Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen, Riksarkivet, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Avgift

Boka-tidigt-pris, anmäl dig före den 25 juni, 995kr. Efter den 25 juni är priset 1195kr.

Information

Sista anmälningsdag är 21 september.
Deltagaravgiften faktureras i förskott med 30 dagars betalningsvillkor.

 

Kontakt

Anna Dovärn
075-247 31 24