/
/
/

Every Child has the Right to... – 2nd International Young Carers Conference

Socialstyrelsen är medarrangör i konferensen Every Child has the Right to...– 2nd International Young Carers Conference, 2017. Den ska handla om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.

Every Child has the Right to...– 2nd International Young Carers Conference inbjuder världssamfundet till att diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg.

Under konferensen kommer barn och ungdomar att aktivt medverka i presentationer, interaktiva work-shops och seminarier.

Konferensen efterlyser papers

Abstrakt kan skickas in på både engelska och svenska senast den 1 maj 2016.

Datum och tid

29 maj - 31 maj 2017

Plats

Malmö

Arrangörer

Övriga arrangörer är: Linnéuniversitetet, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga), BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och Socialstyrelsen Danmark i samarbete med Eurocarers, Region Skåne, Malmö stad och Region Jönköpings län.

Information

För frågor om konferensen:

Annica Larsson Skoglund
Linnéuniversitetet och Nka
+46 480 41 80 20

Kontakt

Merike Hansson
075-247 31 71